Vår COVID-19 policy - Klicka här för att läsa!

För att motverka smittspridningen av coronaviruset så utför vi aldrig arbeten eller kundbesök vid minsta tecken på sjukdom.
Vi undviker att ta i hand när vi kommer ut på besök och/eller för att utföra arbeten.
Du som kund kan alltid känna dig trygg med att vi som företag tar vårt största ansvar gällande den rådande krisen.

 

Ta hand om er!

 

Varmaste hälsningar

Miguel Annefalk, VD

OVK - Obligatorisk Ventilationskontroll

Vi erbjuder kostnadseffektiva OVK besiktningar för alla typer av anläggningar

OVK – Allt under samma tak!

Obligatorisk Ventilationskontroll av fastigheter

När du anlitar oss för en OVK besiktning så kan vi erbjuda allt ifrån själva besiktningen till förslag för åtgärder och även åtgärder av de eventuella bristerna.

Vi på Storstadens Ventilation AB har över lång erfarenhet av att utföra OVK besiktningar i villor och andra fastigheter. Den kunskap vi besitter ger dig som kund en enorm trygghet genom att vi hela tiden håller oss uppdaterade med de senaste lagarna och reglerna gällande OVK. Vi är även mycket duktiga på att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för varje enskild fastighet.

Vår styrka gällande OVK besiktningar är att vi kan erbjuda dig som kund ett helhetskoncept från besiktning till godkänd OVK med alla nödvändiga åtgärder.

Varför behövs en OVK besiktning?

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett myndighetskrav som ställer krav på att alla byggnader ska ha ett regelbundet utförande av funktionskontroll för att säkerställa att ventilationssystemet uppfyller gällande bygglagen och att inomhusklimatet är godkänt. Syftet med en OVK är att fastighetens ägare har ett större ansvar för att säkerställa ett bra inomhusklimat och att de åtgärder som vidtagits är godkända. Genom att regelbundet utföra en OVK säkerställs god kondition och god luftkvalitet som cirkulerar inom byggnaden.

Vad händer om reglerna för OVK inte följs?

Om en fastighetsägare inte följer de regler som ställs för OVK så kan detta ha olika konsekvenser. Enligt lagstiftningen ska alla byggnader ha ett regelbundet utförande av funktionskontroll för att säkerställa att ventilationssystemet uppfyller gällande bygglagen och att inomhusklimatet är godkänt. Ägaren av byggnaden har det yttersta ansvaret för att följa lagstiftningen och är skyldig att, vid behov, kontrollera ventilationssystemet genom en certifierad OVK kontrollant. Om inte detta sker kan det leda till att byggnadens ägare inte är i nivå med lagstiftningen och det kan också leda till att det inte erhålls ett bra inomhusklimat. Det är därför viktigt att utföra en OVK regelbundet.

Vad innebär det att göra en OVK besiktning?

En obligatorisk ventilationskontroll syftar till att säkerställa att ett ventilationssystem i en byggnad uppfyller gällande lagstiftning och bygglagen, och att inomhusklimatet är godkänt. Kontrollen utförs regelbundet av en certifierad kontrollant och gör att fastighetsägaren eller byggnadens ägare får bekräftat att ventilationen fungerar som den ska. Kontrollen är en funktionskontroll som kontrollerar att ventilationssystemet är i god kondition, att det uppfyller myndighetskrav och att luften som cirkulerar är av god kvalitet. Syftet med en obligatorisk ventilationskontroll är att byggnadens ägare har ett större ansvar för att säkerställa ett bra inomhusklimat och att de åtgärder som vidtagits är godkända. Genom att regelbundet göra en OVK säkerställs inomhusklimatet och fastighetens skick.

Vem har ansvaret för att ta hand om en OVK?

Enligt bygglagen är det byggnadens ägare som har ansvaret att säkerställa att ett ventilationssystem är regelbundet kontrollerat. För att uppfylla lagstiftningen måste en certifierad OVK kontrollant genomföra en funktionskontroll av ventilationssystemet. Syftet med denna kontroll är att säkerställa att inomhusklimatet är godkänt.

Fastighetsägaren har ansvaret att ansöka om besiktning inom den tid som anges i lagstiftningen för att säkerställa att byggnadens inomhusklimat uppfyller lagen. Om inomhusklimatet inte uppfyller lagen har fastighetsägaren att skyldighet att fatta åtgärder.

Hur ofta måste man utföra en OVK?

Byggnadstyp & ventilationssystem

Intervaller för OVK

Förskola, skola, vårdlokal och andra likvärdiga fastigheter. Oberoende av ventilationssystem.

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnad samt även personalutrymme & kontor i industribyggnad och/eller likvärdiga fastigheter med FT-, FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnad samt även personalutrymme & kontor i industribyggnad och/eller likvärdiga fastigheter med S-, F-, FX-ventilation

6 år

En- & tvåbostadshus med ventilationssystem FX, FT eller FTX.

Endast en första OVK. Ingen återkommande OVK är nödvändig.

S-ventilation = självdrag.
F-ventilation = mekanisk frånluft.
FT-ventilation = mekanisk till- och frånluft utan återvinning.
FX-ventilation = mekanisk frånluft med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning.

HÄR KAN VI UTFÖRA OVK BESIKTNINGAR

Vi utgår från hjärtat av Sörmland och med det har vi hela Mälardalen som naturligt arbetsområde. Nedan följer några exempel på orter där vi kan erbjuda OVK besiktningar. Se även kartan över mälardalen för ungefärlig geografisk räckvidd.

OVK besiktning i mälardalen

HUR VI UTFÖR EN OVK BESIKTNING

Inledningsvis

Processen börjar med att ni först fyller i vårt offertformulär online här.
En intresseanmälan för OVK besiktning via offertformuläret är inte bindande på något sätt.

När vi mottagit er förfrågan så blir ni kontaktade inom 24 tim för ett inledande samtal där vi gemensamt går igenom förutsättningarna för just er fastighet.

Denna genomgång ligger även till grund för en offert. Skulle vi inte få in tillräckligt med information för en offert så kan vi behöva komma ut på plats för att se hur det ser ut.

Offert

När vi samlat in all den information vi behöver så skriver vi ihop en offert och skickar den till er.

Order

Om allt känns rätt och ni väljer Storstadens Ventilation AB som entreprenör för utförandet av OVK besiktningen i er fastighet så skickar vi en orderbekräftelse tillsammans med ett förslag på datum för uppstart.

Efter utförd OVK besiktning

Efter avslutad OVK besiktning så rapporterar vi in resultatet till er innan vi skickar det vidare till berörd kommun.

Vid eventuella brister som måste åtgärdas så kan vi erbjuda lösningar som gör att anläggningen får en godkänd OVK.

Om ni anlitar oss för OVK och eventuella åtgärder så slipper ni handskas med flera olika entreprenörer. Vi erbjuder allt ifrån håltagning, service, montage, elarbeten m.fl. vilket underlättar för dig som kund.

Hur kan man förbereda sig för OVK besiktningen?

Om du äger en byggnad med ett ventilationssystem är det viktigt att regelbundet kontrollera systemet för att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat. Att förbereda sig för en ventilationskontroll är ett viktigt steg för att uppfylla lagstiftningen.

För att förbereda dig för ventilationskontrollen kan du leta fram ritningar, luftflödesprotokoll och/eller andra dokument som kan förenkla arbetet när vi väl är på plats.

För övrigt är det inte mycket du som kund behöver göra. Vi sköter allt ifrån avisering till utförandet av OVK besiktningen.

Läs mer här!

VARFÖR ANLITA OSS FÖR EN OVK BESIKTNING

Med över 20 års erfarenhet och ett rejält fokus på kundnöjdhet, kan du alltid lita på oss inför en OVK besiktning. Vi är professionella från första mötet till godkänd OVK.

Vi slutar inte innan anläggningen är 100 % åtgärdad!

OVK vid nybygge

När du bygger nytt hus kan vi erbjuda OVK besiktning i samband med att vi installerar ett FTX system.

Konsumentpriser

Då vi är nischade på OVK för både privat, Brf och företag så kan vi hålla ner priser på våra besiktningar.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Hur mycket kostar en OVK besiktning?

Svår fråga, som endast kan besvaras efter en första kontakt. Det är många parametrar som spelar in på priset. Kontakta oss så får du en kostnadsfri offert.

Hur lång tid tar själva besiktningen?

Det beror helt och hållet på vilken typ av anläggning fastigheten har samt hur komplicerad den är. Generellt så går en besiktning i ett flerfamiljshus med självdrag snabbare än i ett flerfamiljshus med FTX Ventilation

Vem utför eventuella åtgärder för en godkänd OVK?

Efter avslutad besiktning så återkopplar vi med förslag på åtgärder för de eventuella brister som finns i anläggningen. På så sätt behöver ni inte koppla in andra entreprenörer.

Hur mycket kan man spara efter en OVK?

Det är svårt att svara på. Men generellt sett så minskas effektbehovet över hela fastigheten efter en utförd OVK där brister finns som sedan åtgärdats. 

Rulla till toppen
Scroll to Top