OVK Besiktning – Pris Offert

Offert och pris för OVK besiktning – Fyll i dina uppgifter nedan samt beskriv kort på vilket sätt du behöver hjälp så kontaktar vi dig för en genomgång inför en offert.

Klicka här om du även behöver hjälp med Energideklaration

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Vänligen fyll i nedan formulär.

Vad behöver ni hjälp med?
Kontaktuppgifter
Fastighetens address
E-post
Click or drag a file to this area to upload.
Accepterade filtyper: jpg, gif, pdf, doc, docx, pages, numbers, jpeg, txt
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Introduktion

Vi på Storstadens Ventilation AB erbjuder professionella och pålitliga OVK besiktningar i Stockholm och Mälardalen. Vi har ett engagerat team av erfarna besiktningsmän som arbetar för att ge våra kunder bästa möjliga service och resultat.

På denna sida kan du begära en offert, läsa om lagar och regler som berör OVK samt hur vi jobbar med besiktningen och åtgärdande av eventuella brister och besiktningsanmärkningar.

OVK Besiktning – Pris Offert

Så här går det till när vi lämnar ett pris inför en obligatorisk ventilationskontroll

Första kontakt – Offertförfrågan

Vår besiktningsprocess börjar med din offertförfrågan. Detta kan göras via vårt formulär på här ovan eller genom att ringa till oss direkt. I detta skede går vi igenom förutsättningarna utefter dina behov. Ofta kan vi lämna en offert baserat på ett första telefonsamtal, men vi kommer gärna ut vid behov och utför ett kostnadsfritt besök på plats.

Planering och förberedelse efter beställning

Innan våra besiktningsmän besöker din fastighet kommer vi att ge dig all information du behöver för att förbereda dig på bästa sätt. Detta inkluderar information om vad som ingår i OVK kontrollen och vad du kan förvänta dig under besöket.

Själva funktionskontrollen

När våra besiktningsmän besöker din fastighet eller bostad kommer de noggrant gå igenom och kontrollera alla delar av din ventilationsanläggning för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Vi inspekterar även ventilationskanaler och ventilationssystemet för att se till att det inte finns några blockeringar eller skador som kan orsaka hälsoproblem eller kostsamma reparationer.

Rapport och Offert på åtgärder

Efter OVK besiktningen sammanställer vi en rapport som innehåller alla resultat och rekommendationer för eventuella åtgärder som kan behövas. Vi bifogar även en offert för åtgärder av dessa anmärkningar baserat på resultatet av OVK kontrollen.

Genomförande av eventuella åtgärder

Om eventuella åtgärder skall utföras så kommer vi att diskutera det med dig och arbeta tillsammans för att genomföra dem på ett effektivt och professionellt sätt.

Vi är engagerade i att ge våra kunder bästa möjliga service och resultat. Vi är stolta över att kunna erbjuda OVK besiktningar av högsta kvalitet i Stockholm och Mälardalen, inklusive de största städerna runt omkring. Våra offerter inkluderar allt som ingår i en besiktning, inklusive en rapport om resultaten och eventuella rekommenderade åtgärder. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller vill boka en OVK kontroll!

Åtgärdande av anmärkningar för godkänd OVK

På Storstadens Ventilation AB erbjuder vi inte bara professionella OVK besiktningar, utan vi erbjuder även en komplett lösning för att åtgärda eventuella brister och anmärkningar som hittas under besiktningen.

Ett enda företag för att lösa alla problem

Vi vet att det kan vara svårt och krångligt att anlita flera olika företag för att åtgärda brister och anmärkningar som hittas under en besiktning. Därför har vi tagit steget att erbjuda en komplett lösning där vi tar hand om allt. Vi har en kunnig och erfaren personal som kan åtgärda alla typer av brister och anmärkningar på ett snabbt och effektivt sätt. Vi kallar tjänsten OVK Besiktning Pris.

Anmärkning 1 och Anmärkning 2

Vi är specialiserade på att åtgärda både Anmärkning 1 och Anmärkning 2.

Anmärkning 1 är ej akut och handlar om att ventilationssystemet är dåligt underhållet och i behov av reparation eller rengöring. OVK Besiktningen blir godkänd och det är du som fastighetsägare som beslutar om åtgärder skall vidtagas. 

Anmärkning 2 är akut och innebär att det finns brister i ventilationssystemet som kan orsaka hälsoproblem eller andra problem som måste åtgärdas för att en OVK skall kunna godkännas. 

Garanterad godkänt protokoll

När vi har åtgärdat bristerna och anmärkningarna kommer vi att göra en ny OVK besiktning för att säkerställa att allt är i godkänt skick. Vår målsättning är att ge våra kunder en garanterad godkänd OVK och för att uppnå detta är vi noga med att följa alla riktlinjer och krav som ställs av tillsynsmyndigheten. Vår tjänst OVK Besiktning pris är unik!

Läs mer om OVK besiktning här!

Läs även om fördelarna med OVK här!

Här kan vi erbjuda tjänsten OVK besiktning Pris

ovk besiktning pris offert stockholm mälardalen

Stockholm
Eskilstuna
Bålsta
Flen
Köping
Södertälje
Västerås
Nykvarn
Katrineholm
Arboga
Strängnäs
Enköping
Gnesta
Nyköping
Kungsör

Information

Här har vi beskrivit några av de vanligaste ämnena kring obligatorisk ventilationskontroll. Läs om de olika intervallerna, lagar och regler samt vilka byggnadstyper som omfattas.

Obligatorisk Ventilationskontroll av fastigheter

När du anlitar oss för en OVK besiktning så erbjuder allt ifrån själva besiktningen, förslag till förbättringar samt utförande av åtgärderna för besiktningsanmärkningarna.

Vi på Storstadens Ventilation AB har lång erfarenhet av att utföra OVK besiktningar i villor, flerbostadshus, skolor, kontorsbyggnader och andra fastigheter. Den kunskap vi besitter ger dig som kund en enorm trygghet genom att vi hela tiden håller oss uppdaterade med de senaste lagarna och reglerna gällande OVK. Vi är även mycket duktiga på att hitta de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna för varje enskild fastighet.

Vår styrka gällande OVK besiktningar sitter i att vi kan erbjuda dig som kund ett helhetskoncept från besiktning till godkänd OVK inklusive alla nödvändiga åtgärder för att släcka samtliga eventuella besiktningsanmärkningar.

Varför behövs en obligatorisk ventilationskontroll?

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett myndighetskrav som ställer krav på att alla byggnader ska ha ett regelbundet utförande av olika funktionskontroller för att säkerställa att ventilationssystemet uppfyller bygglagen och att inomhusklimatet är i enlighet med gällande lagar och regler. Syftet med en OVK är att fastighetsägaren har ett ansvar för att säkerställa ett erforderligt inomhusklimat och att de åtgärder som vidtagits är godkända. Genom att regelbundet utföra en OVK säkerställs god kondition och god luftkvalitet som cirkulerar inom byggnaden.

Vad händer om reglerna för en OVK inte följs?

Om en fastighetsägare inte följer de regler som ställs för OVK så kan detta ha olika konsekvenser. Enligt boverket ska alla byggnader ha ett regelbundet utförande av funktionskontroll för att säkerställa att ventilationssystemet uppfyller regler enligt gällande bygglagar och att inomhusklimatet är godkänt. Ägaren av byggnaden har det yttersta ansvaret och ska vid behov eller på utsatt tid kontrollera ventilationssystemet genom att anlita en certifierad OVK besiktningsman. Om inte detta sker kan det leda till att byggnadens ägare inte är i nivå med gällande regler och det kan även leda till att det inomhusklimaten är undemåligt vilket drabbar både byggnaden och dom som befinner sig där. Det är därför viktigt att utföra en OVKbesiktning regelbundet.

Vad innebär det att göra en OVK besiktning?

En obligatorisk ventilationskontroll syftar till att säkerställa ventilationssystemets funktion i en byggnad och att det uppfyller gällande lagstiftning och bygglag samt att inomhusklimatet uppfyller kraven på luftflöden. Kontrollen utförs regelbundet av en certifierad kontrollant vilket gör att fastighetsägaren får bekräftat att ventilationen är bra och fungerar som den ska. Kontrollen är en funktionskontroll som kontrollerar att ventilationssystemet är i god kondition, att det uppfyller samtliga myndighetskrav och att luftomsättningen är samma som när systemet togs i drift, eller i enlighet med projekterade värden vid nybyggnation.

Vem har ansvaret för att påkalla kontrollen?

Enligt plan- och byggnadslagsiftningen är det byggnadens ägare som har ansvaret att säkerställa att ett ventilationssystem kontrolleras via en OVK besiktning vid vissa tidpunkter. För att uppfylla plan- och byggnadslagstiftningen måste en certifierad OVK kontrollant genomföra en funktionskontroll av ventilationssystemet. Syftet med denna kontroll är att säkerställa att både inomhusklimat och funktion är godkänt.

Fastighetsägaren bär själv ansvaret att ansöka om besiktning inom den tid som anges i lagstiftningen för att säkerställa att byggnadens ventilatiossystem uppfyller lagen. Om inomhusklimatet inte uppfyller lagen är fastighetsägaren skyldig att snarast utföra nödvändiga förbättringar. Det är även fastighetsägarens skyldighet att sätta intyget på en synlig plats i byggnaden.

OVK besiktning hur ofta?

Nedan tabell visar intervallerna för hur ofta en besiktning måste utföras i olika byggnader och vilka typ av ventilationssystem som berörs.

Byggnadstyp & ventilationsanläggning​Intervaller
Förskola, skola, vårdlokal och andra likvärdiga fastigheter. Oberoende av ventilationsanläggning.​3 år​
Flerfamiljshus, kontorslokaler samt även personalutrymme & kontor i industrifastigheter och/eller likvärdiga fastigheter med FTX- eller FT-system​3 år​
Flerfamiljshus, kontorslokaler samt även personalutrymme & kontor i industrifastigheter och/eller likvärdiga fastigheter med FTX-, FT-eller S system​6 år​
Enbostadshus & tvåbostadshus som har ventilationssystem FTX, FT eller FX.​ Exempel på dessa är villor och radhus.Kräver endast en första OVK​

S = självdrag.
F = mekanisk frånluft.
FT = mekanisk till- och frånluft utan återvinning.
FX = mekanisk frånluft med värmeåtervinning.
FTX = mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning.

Läs även!

Varför anlita oss?

Med över 20 års erfarenhet och ett rejält fokus på kundnöjdhet, kan du alltid lita på oss inför en OVK besiktning. Vi är professionella från första mötet till godkänd OVK. Vi slutar inte innan anläggningen är 100 % åtgärdad!

Konkurrenskraftiga priser
Erfarna besiktningsmän
Kvalitet och noggrannhet
Lyhörda och samarbetsvilliga
Trygga resultat
OVK med åtgärder

OVK vid nybygge

En OVK besiktning ska utföras med godkänt intyg innan fastigheten tas i bruk samt innan inflyttning.​

Konsumentpriser

Då vi är experter på OVK för både privat, Brf och företag så kan vi hålla ner priser på våra besiktningar.​

FAQ

Hur mycket kostar en OVK Besiktning?

Vanligtvis kostar en besiktning mellan 2 500 kr och 5 000 kr för en normalstor villa. För flerbostadshus skiljer sig summorna så pass mycket att det krävs en offert för att få en prisuppgift.

Vem betalar för en OVK besiktning?

Villaägare bekostar själv en OVK besiktning. För boende i hyreslägenhet eller bostadsrätt så är det hyresvärden eller bostadsrättsföreningen som bekostar besiktningen. För privata fastigheter så bekostar ägaren besiktningen.

Vad ingår i en OVK?

Vid OVK undersöks hur ventilationen fungerar, om luften renas och sprids korrekt, samt om manualer och instruktioner är lättåtkomliga.

Vad menas med OVK besiktning?

I de flesta byggnader är det obligatoriskt att regelbundet utföra OVK, vilket står för obligatorisk ventilationskontroll. Syftet med denna åtgärd är att säkerställa att inomhusklimatet är optimalt och att ventilationssystemen fungerar som de ska.

Vilken lag gäller för OVK?

Kraven på obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem finns fastställda i plan- och bygglagstiftningen, OVK, och gäller för de flesta byggnader. För att genomföra denna kontroll måste en certifierad sakkunnig funktionskontrollant anlitas.

Vilka krav ställs för en godkänd OVK?

Fastighetsägaren är skyldig enligt Plan- och bygglagen att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. En auktoriserad funktionskontrollant ska genomföra besiktningen. Även om en OVK har godkänts, innebär det inte nödvändigtvis att ventilationssystemet uppfyller de nuvarande reglerna och kraven.

Varukorg
Rulla till toppen