Ventilationsservice Pris

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Detta formulär är inte bindande!

Välj paket eller servicepunkter
Välj ett servicepaket för billigare priser.
Eller välj enskilda servicepunkter för rengöring och/eller felsökning.
Kontaktuppgifter
Address
E-post

Detta formulär är inte bindande. Detta är en bokningsförfrågan och vi kontaktar dig för en genomgång innan eventuell beställning. Dina val här kan naturligtvis ändars i efterhand.

Välj servicepaket med mängdrabatt

Istället för att välja enstaka service åtgärder så kam du istället boka ett av våra servicepaket direkt här på hemsidan. Nedan kan du se vad som ingår i paketen.

Servicepaket För FTX Ventilation i Villa

Servicepaket Plus FTX ventilation
3 månaders garanti

Vårt Plus-paket är det mest omfattande och inkluderar en komplett rengöring av hela FTX-systemet samt en omfattande kontroll av anläggningens alla delar. Vi genomför en luftflödesmätning och identifierar eventuella problem och lämnar rekommendationer för åtgärder. Vi åtgärdar även enklare fel och brister. Plus paketet inkluderar också en 3-månaders garanti på utfört arbete och material.

Kanalrengöring
Rengöring ventiler
Rengöring galler
Rengöring IM-kanal
Rengöring VVX
Rengöring fläktar
Byte av filter*
Luftmätning
Luftinjustering
Temperaturmätning
Energieffektivisering
Enklare åtgärder
Felsökning
Funktionskontroller
Tips & råd för skötsel
Förslag på åtgärder
Besiktningsprotokoll
3-års garanti
Gemensam översyn

Servicepaket Standard FTX Ventilation
2 månaders garanti

Vårt Standard-paket inkluderar en grundlig rengöring av frånluftskanaler, fläktar, till- och frånluftsventiler, galler, byte av filter samt en kontroll av viktiga delar av FTX systemet. Vi genomför även en luftinjustering samt identifierar eventuella problem och lämnar rekommendationer för åtgärder.
I Standard-paketet ingår 2 månaders garanti på utfört arbete.

Kanalrengöring
Rengöring ventiler
Rengöring galler
Rengöring fläktar
Filterbyte*
Luftinjustering
Tips & råd för skötsel
Förslag till åtgärder
Besiktningaprotokoll
2 månaders garanti

Servicepaket Bas FTX Ventilation
1 månads garanti

Vårt Bas-paket är det mest grundläggande och inkluderar en rengöring av frånluftskanalerna, till- och frånluftsventiler, galler samt luftinjustering och en visuell kontroll av FTX systemet. Vi lämnar också rekommendationer och prisförslag för åtgärder om vi identifierar problem samt tips & råd för skötsel. Bas-paketet inkluderar 1 månads garanti på utfört arbete.

Kanalrengöring
Rengöring ventiler
Rengöring galler
Luftinjustering
Tips & råd för skötsel
Förslag till åtgärder
1 månads garanti

Servicepaket För Frånluftsventilation i Villa

Servicepaket Plus Frånluftsventilation
3 månaders garanti

Vårt mest omfattande paket är Plus-paketet som inkluderar en komplett rengöring av hela frånluftssystemet samt en omfattande inspektion av anläggningens alla delar. Vi utför en luftflödesmätning och identifierar eventuella problem samt ger dig rekommendationer för åtgärder. Dessutom kan vi åtgärda enklare fel och brister. I Plus-paketet ingår en 3 månaders garanti på allt utfört arbete och material.

Kanalrengöring
Rengöring ventiler
Rengöring galler
Rengöring IM-kanal
Rengöring fläktar
Byte av filter*
Luftinjustering
Temperaturmätning
Energieffektivisering
Enklare åtgärder
Felsökning
Funktionskontroller
Tips & råd för skötsel
Förslag på åtgärder
Besiktningsprotokoll
3-års garanti
Genomgång med kund

Servicepaket Standard Frånluftsventilation
2 månaders garanti

Vårt Standard-paket innefattar en grundlig rengöring av hela frånluftssystemet, inklusive kanaler, fläktar, till- och frånluftsventiler, galler samt byte av filter. Vi genomför också en viktig kontroll av frånluftssystemet där vi identifierar eventuella problem samt ger rekommendationer för åtgärder. Vi justerar också in luftflödena för att optimera prestandan. Standard-paketet inkluderar 2 månads garanti på utfört arbete.

Kanalrengöring
Rengöring ventiler
Rengöring galler
Rengöring fläktar
Filterbyte*
Luftinjustering
Tips & råd för skötsel
Förslag till åtgärder
Besiktningaprotokoll
2 månaders garanti

Servicepaket Bas FTX Ventilation
1 månads garanti

Vårt Bas-paket är den mest grundläggande servicen som inkluderar en rengöring av frånluftskanalerna, till- och frånluftsventiler, galler, luftinjustering och en visuell kontroll av frånluftssystemet. Om vi identifierar några problem kommer vi att ge rekommendationer och priser för åtgärder samt tips och råd för skötsel. Bas-paketet inkluderar 1 månads garanti på utfört arbete.

Kanalrengöring
Rengöring ventiler
Rengöring galler
Luftinjustering
Tips & råd för skötsel
Förslag till åtgärder
1 månads garanti

* Filterbyte innebär att vi kan byta filter, som kunden tillhandahåller, när vi är på plats.

Spara pengar med regelbunden service

Att underhålla sitt ventilationssystem innebär inga stora kostnader i jämförelse med hur mycket det kan kosta om anläggningen skulle gå sönder på grund av dåligt underhåll.

Vi har specialiserat oss på service ventilation villa och radhus för privatpersoner. De vanligaste uppdragen vi får är att rengöra kanaler och galler, mäta luftflöden och byta trasiga fläktmotorer. I stort sett allt du som privatperson inte vill eller kan utföra själv för att din ventilationsanläggning skall vara optimerad.

När bör en service utföras?

En ventilationsservice utförs alltid på en befintlig anläggning med ca 3-5 års intervall. Om du bor i en fastighet med en mekanisk ventilationsanläggning är det fördelaktigt att teckna ett serviceavtal med oss. På så sätt säkerställer du att din anläggning alltid är rengjord och optimerad.

Ett tydligt tecken på att det är dags för en översyn är om du tydligt ser smuts i- eller runt frånluftsventilerna(sitter i badrum, tvättstuga, kök). När smuts samlas i kanalerna sprids detta vidare i kanalsystemet och belastar tillslut filtret vilket medför kraftigt reducerat frånluftsflöde. Med ett minskat frånluftsflöde ökar riskerna för eventuella mögelangrepp eller andra olägenheter i våtutrymmen eller andra känsliga utrymmen.

En annan negativ effekt med detta är att energiåtervinningen reduceras och medför ökade uppvärmningskostnader då värmesystemet måste jobba hårdare än nödvändigt för att uppnå önskade temperaturer.

Anmärkningar efter obligatorisk ventilationskontroll

Om du som fastighetsägare av ett flerbostadshus fått nedslag vid en OVK besiktning kan vi hjälpa dig att åtgärda problemet genom att erbjuda kanalrengöring och andra typer av underhåll.

Därför är det viktigt med service

Regelbundet underhåll på ventilationsanläggningen säkerställer optimal funktion samt en ren och hälsosam luft i bostaden eller kontoret. Damm, smuts och partiklar ackumuleras i systemet över tid vilket ökar energikostnaderna och minskar livslängden på systemet.

Med regelbunden översyn fungerar ventilationssystemet mer effektivt, genom ökade luftflöden och minskad energiförbrukning, vilket kraftigt minskar energikostnaderna och ökar livslängden på anläggningen.

Service minskar också risken för föroreningar som påverkar din hälsa negativt. Rengjorda luftkanaler minskar risken för allergier, astma och andra luftburna sjukdomar, vilket leder till bättre livskvalitet och hälsa för dig och din familj. Regelbunden inspektion minskar också risken för dyra reparationer och underhåll genom att man upptäcker problem i tid.

Service vid köp av bostad

Om du nyligen köpt en bostad med mekanisk ventilation så är bra att utföra en ventilationsservice och funktionskontroll. Det är mycket vanligt att vi åker ut till kunder som vill veta mer om sin nya ventilationsanläggning och samtidigt vill säkerställa att anläggningen är rengjord och optimerad.

Regelbundet underhåll vid radon

Om ditt hus är beroende av en ventilationsanläggning för radonsanering så är det extra viktigt att ditt ventilationssystem är optimerat. En bostad med radon är helt beroende av en fullt fungerande ventilationsanläggning för att effektivt kunna få ut de farliga radongaserna ur huset.

Om filter, ventiler, galler och kanaler är nedsmutsade reduceras luftflödena markant och mycket av radongasen stannar då kvar i bostaden och orsakar onödig skada. Låt oss komma och se över er anläggning genom att utföra en professionell översyn av hela ventilationssystemet. 

Service Ventilation för allergiker

Ett FTX aggregat är i behov av regelbundet underhåll för att fungera som det är tänkt. Det är extra viktigt för de människor som lider av någon form av allergi. De filter som sitter i aggregatet måste bytas 1-2 ggr per år. Även kanalsystemet måste rengöras för att motverka uppkomsten av allergiska reaktioner från exempelvis pollen.

Läs även om fördelarna med ventilationsservice här!

Här erbjuder vi service

Vi utgår från centrala Sörmland och erbjuder kontroll av ventilationsanläggningar runt hela mälardalen. Nedan ser du några av de städer vi utför reparation och underhåll. Kontakta oss eller boka direkt på hemsidan.

Ventilationsservice pris till villa och radhus

Stockholm
Eskilstuna
Bålsta
Flen
Köping
Södertälje
Västerås
Nykvarn
Katrineholm
Arboga
Strängnäs
Enköping
Gnesta
Nyköping
Kungsör

REPARATION AV TRASIGT AGGREGAT

Med vår över 20-åriga erfarenhet reparerar vi de flesta förekommande ventilationsaggregaten i Sverige, med undantag för de allra äldsta aggregaten där reservdelar inte längre finns att tillgå.
Nedan följer en lista på de aggregat som vi vanligtvis reparerar. Naturligtvis reparerar vi ditt aggregat även om det inte finns med i listan.

ACC
ACF
ACJ
Bahco Minimaster
Essvex
Husqvarna
QVFTX
Husqvarna LV6
RDAA
RDKA
Bahco RDAB
Rexonet
Rexovent
Skänninge
SVAB
Systemair VM1
Systemair VM2
Temovex
Ventex
Vevex
Villavent

Vanliga serviceuppdrag

Vid underhåll och rengöring av en ventilationsanläggning utförs flera viktiga uppgifter för att se till att systemet fungerar effektivt och levererar ren och hälsosam luft. Denna lista inkluderar de vanligaste arbetsuppgifterna som ex. rengöring av luftkanaler, inspektion av fläktar, utbyte av filter och kontroll av ljudnivåer. Alla dessa uppgifter är nödvändiga för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt och att din inomhusluft är av högsta kvalitet. Vi är ett företag som specialiserat oss på tjänster som service ventilation villa och radhus för privatpersoner.

  • Rengöring av ventilationskanaler
  • Inspektion av fläktar
  • Kontroll av värmeväxlare
  • Utbyte av filter
  • Kontroll av luftflöde
  • Kontroll av mekaniska delar
  • Rengöring av till- och frånluftsdon
  • Testning av ljudnivåer
  • Rapportering av eventuella problem
  • OVK åtgärder med kanalrengöring och övrigt underhåll

FAQ

Hur mycket kostar service av ventilation?

En ventilationsservice kostar i snitt mellan 2 500 kr – 6 000 kr beroende på omfattning och ventilationssystem. Att underhålla ett FTX system kostar i regel mer än ett frånluftssystem då det är fler kanaler som skall rengöras.

Kan jag utnyttja ROT avdraget till en ventilationsservice?

Ja, som privatperson kan du utnyttja 30 % ROT avdrag när vi utför service av ditt ventilationssystem.

Kan jag serva mitt FTX-system eller frånluftsystem själv?

Du kan utföra service på vissa delar av systemet medans andra delar kräver speciell utrustning och kunskap. Det är bättre att anlita en professionell ventilationsfirma för att få en grundlig och korrekt service.

Vad kostar en service av ett FTX aggregat?

En FTX ventilation service kostar i genomsnitt 3 000 kr – 5 000 kr. Priset varierar beroende på husets storlek samt omfattningen av det som skall underhållas.

Hur ofta rengöra ventilationskanaler
Fördjupad information
Varukorg
Rulla till toppen