Vår COVID-19 policy - Klicka här för att läsa!

För att motverka smittspridningen av coronaviruset så utför vi aldrig arbeten eller kundbesök vid minsta tecken på sjukdom.
Vi undviker att ta i hand när vi kommer ut på besök och/eller för att utföra arbeten.
Du som kund kan alltid känna dig trygg med att vi som företag tar vårt största ansvar gällande den rådande krisen.

 

Ta hand om er!

 

Varmaste hälsningar

Miguel Annefalk, VD

Ventilationsservice

Service av ventilationsanläggningar är en av våra favorit sysslor

VENTILATIONSSERVICE TILL RÄTT PRIS

Spara pengar med en service av er ventilationsanläggning.

Att underhålla sitt ventilationssystem innebär inga stora kostnader. I jämförelse med hur mycket det kan kosta om anläggningen skulle gå sönder på grund av dåligt underhåll är en ventilationsservice en billig investering.

När vi utför en service av en ventilationsanläggning.

Vi på Storstadens Ventilation har specialiserat oss på ventilationsservice för privatpersoner med villa eller radhus. De vanligaste uppdragen vi får är att rengöra kanaler, rengöra galler, mäta luftflöden, byta filter m.m. I stort sett allt du som privatperson inte vill eller kan utföra själv för att din ventilationsanläggning skall vara optimerad.

När bör en service utföras

En ventilationsservice utförs alltid på en befintlig anläggning med ca 3-5 års intervall. Om du bor i en fastighet med en mekanisk ventilationsanläggning kan det vara bra att teckna ett serviceavtal med oss. På så sätt säkerställer du att din anläggning alltid är rengjord och optimerad. En tydligt tecken på att det är dags för en ventilationsservice är om du kan se smuts i- eller runt frånluftsventilerna(sitter vanligtvis i badrum, tvättstuga, kök). När smuts samlas i kanalerna sprids detta vidare i kanalsystemet och belastar tillslut filtret vilket medför kraftigt reducerat frånluftsflöde. Med ett minskat frånluftsflöde ökar riskerna för eventuella mögelangrepp eller andra olägenheter i våtutrymmen eller andra känsliga utrymmen. En annan negativ effekt med detta är att energiåtervinningen reduceras och medför ökade uppvärmningskostnader då värmesystemet måste jobba hårdare än nödvändigt för att uppnå önskade temperaturer.

Ventilationsservice vid köp av bostad

Om du nyligen köpt en bostad med mekanisk ventilation kan det vara bra att utföra en ventilationsservice och funktionskontroll. Det är mycket vanligt att vi åker ut till kunder som vill veta mer om sin nya ventilationsanläggning och samtidigt vill säkerställa att anläggningen är rengjord och optimerad.

Service – Ventilation och radon

Om ditt hus har radon och ventilationsanläggningen fungerar som radonsanering så är det extra viktigt att ditt ventilationssystem är optimerat. En bostad med radon är helt beroende av en fullt fungerande ventilationsanläggning för att kunna få ut de farliga radongaserna ur huset. Om filter, ventiler, galler och kanaler är nedsmutsade reduceras luftflödena markant och mycket av radongasen stannar kvar i bostaden och kan orsaka onödig skada. Låt oss komma och se över er anläggning genom att utföra en professionell service av hela ventilationssystemet.

Ventilationsservice för allergikern

Ett FTX aggregat är i behov av regelbundet underhåll för att fungera som det är tänkt. Extra viktigt kan det vara för de människor som lider av någon form av allergi. De filter som sitter i aggregatet måste bytas 1-2 ggr per år. Även kanalsystemet måste rengöras för att motverka uppkomsten av allergiska reaktioner från exempelvis pollen. 

HÄR KAN VI UTFÖRA VENTILATIONSSERVICE

Vi utgår från centrala Sörmland och med det har vi hela Mälardalen som arbetsområde. Nedan följer några exempel på orter där vi kan erbjuda service av ventilation. Se även kartan över mälardalen för ungefärlig geografisk räckvidd.

OVK besiktning i mälardalen

REPARATION AV TRASIGT AGGREGAT

Med vår över 20-åriga erfarenhet kan vi med enkelhet reparera alla de förekommande ventilationsaggregaten i Sverige, med undantag för de allra äldsta aggregaten där reservdelar inte längre finns att tillgå.
Nedan följer en lista på de aggregat som vi vanligtvis reparerar. Naturligtsvis kan vi reparera ditt aggregat även om det inte finns med i listan.

Detta ingår i en ventilationsservice

En ventilationsservice kan innebära en mängd olika åtgärder, nedan kan du se de vanligaste

Varför anlita oss

Vår långa erfarenhet av ventilationsservice gör att vi kan reparera alla aggregat på marknaden. Vid de tillfällen då en reparation inte är möjlig eller önskvärd väljer vi den utrustning som är mest optimerad för bostaden.

Snabbt & billigt

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Hur mycket kostar service av ventilation?

Som alltid måste vi ta reda på en hel del fakta om anläggningen innan vi kan ge ett exakt pris. Men av erfarenhet kan vi säga att en service av en ventilationsanläggning kostar inte mer än 5.000 kr eller mindre än 2.000 kr inklusive moms. Allt beroende på storleken på huset samt anläggningstypen.

Hur lång tid tar en ventilationsservice?

En normal service av en ventilationsanläggning tar i regel ca 4 timmar, inklusive restid och upprättande av protokoll. Det kan ta längre eller kortare tid beroende på husets storlek samt anläggningens och aggregatets utformning.

Hur kan en service förbättra vår ventilation?

Om till- och frånluftsventiler, ventilationskanaler, värmeväxlare, fläkthjul, in- och avluftsgaller, filter m.m. är nedsmutsat så reduceras luftomsättningen kraftigt och bostaden utsätts för onödig fara. En optimerad ventilationsanläggning skyddar ditt hus mot fukt, mögel, lukter etc och förser de boende med ren och fräsch luft.

Byter ni filter vid en service av ventilationen?

Vi kan byta filter om det finns ett nytt filter på plats. Då det finns en enorm mängd olika aggregat installerade runt om i landet så är det mycket svårt för oss att veta exakt vilket filter vi skall beställa och ta med. Det är först efter vi varit på plats som vi kan säkerställa märket på aggregatet. Vi kan hjälpa till med att leta upp rätt filter på nätet som du själv kan beställa och byta. Själva filterbytet är mycket enkelt och bör utföras av kunden för att hålla ner kostnaderna.

Rulla till toppen
Scroll to Top