OVK besiktning för Bostadsrättsföreningar i flerbostadshus

När man bedriver bostadsrättsförening är det viktigt att ha koll på OVK-besiktningen. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en besiktning som måste utföras  med jämna mellanrum för flerfamiljshus.

Men hur ofta behöver man egentligen genomföra en OVK besiktning för bostadsrättsföreningar eller flerfamiljshus? Vad innebär det att en OVK är underkänd? Och vem har egentligen ansvar för att åtgärda eventuella anmärkningar? I denna artikel kommer vi att besvara dessa och många fler frågor.

Vad är en OVK-besiktning?

En OVK är besiktning som behöver utföras på flerfamiljshus, exempelvis brf. Syftet med besiktningen är att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och att inomhusmiljön är hälsosam. Under besiktningen kontrolleras bland annat luftflöden, filter och ventilationskanaler.

Varför behöver man genomföra en OVK besiktning?

Genom att genomföra en OVK-besiktning kan man säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och att inomhusmiljön är hälsosam. En dålig inomhusmiljö kan leda till hälsoproblem som exempelvis astma och allergier.

Vilka typer av fastigheter behöver genomföra en OVK besiktning?

En obligatorisk ventilationskontroll behöver genomföras på flerfamiljshus som har gemensam ventilation. Det kan exempelvis vara bostadsrättsföreningar, hyreshus, flerfamiljshus eller studentbostäder. En OVK besiktning behöver dock inte utföras i en villa eller radhus då dessa oftast har egen ventilation.

Hur ofta behöver man genomföra en OVK besiktning?

En OVK besiktning i flerfamiljshus och bostadsrätter behöver utföras varje 3 år för fastigheter med FTX System eller Frånluft & Tilluft utan värmeåtervinning samt varje 6 år för fastigheter med Självdrag, Mekanisk Frånluft eller Frånluftssystem med återvinning.

Vad händer om en besiktning är underkänd?

Om en besiktning är underkänd innebär det att det finns brister i ventilationssystemet som behöver åtgärdas. Då måste en åtgärdsplan upprättas för att åtgärda de brister som har upptäckts under besiktningen. Besiktningen behöver då utföras igen för att säkerställa att bristerna har åtgärdats.

Vem har ansvar för att åtgärda eventuella anmärkningar?

Ansvaret för att åtgärda eventuella anmärkningar ligger på fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen, beroende på vilken typ av fastighet det rör sig om. Det är viktigt att åtgärda eventuella brister så snart som möjligt för att säkerställa en god inomhusmiljö.

Vilka är de vanligaste anmärkningarna?

De vanligaste besiktningsanmärkningarna är att ventilationskanaler är igensatta eller att filter behöver bytas ut. Det kan också finnas brister i själva ventilationssystemet, exempelvis att fläktar inte fungerar som de ska eller att luftflödens är undermåliga.

Hur kan man förbereda sig inför en OVK besiktning?

För att förbereda sig kan man se till att ritningar på fastigheten finns tillgängliga, ta fram tidigare protokoll samt avisera till de som bor i fastigheten. Det är också viktigt att se till att det är möjligt att komma åt alla delar av ventilationssystemet, exempelvis genom att flytta sådan som kan stå vägen och hindra arbetet.

Vad händer vid en OVK besiktning?

Vid själva besiktningen genomförs olika mätningar och kontroller av ventilationssystemet. Besiktningsmannen kontrollerar bland annat luftflöden, filter och ventilationskanaler.

Hur kan man undvika att en OVK blir underkänd?

För att undvika att en OVK blir underkänd är det viktigt att se till att ventilationssystemet är i gott skick genom regelbunden ventilationsservice. Det är också viktigt att byta ut filter i tid och att se till att det är möjligt att komma åt alla delar av ventilationssystemet. Genom att vara noggrann med underhåll och rengöring minskar risken för att besiktningen blir underkänd.

Kan man utföra en OVK besiktning själv?

Nej, endast en certifierad besiktningsman som är godkänd av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP)får utföra en OVK.

Vad kostar en OVK besiktning för bostadsrätt?

Kostnaden varierar beroende på faktorer som fastighetens storlek och antalet lägenheter som måste besökas. En OVK-besiktning kan kosta från några tusen kronor upp till tiotusentals kronor. När du kontaktar oss för en offert så kan vi ge dig ett exakt pris för just er fastighet.

Vilka företag kan utföra en OVK besiktning?

En OVK får endast utföras av företag med certifierade besiktningsmän. Det finns många företag som utför OVK besiktningar så det är viktigt att välja en seriös och pålitlig besiktningsfirma som är godkänd av SP. Vi på Storstadens Ventilation AB har lång erfarenhet med många lyckade uppdrag.

Slutsats

Att genomföra en OVK besiktning är en viktig del av att säkerställa en god inomhusmiljö för boende i bostadsrätter och andra fastigheter. Genom att se till att ventilationssystemet är i gott skick minskar risken för hälsoproblem och ökar livskvaliteten för boende. Det är viktigt att välja en seriös och pålitlig besiktningsfirma för att säkerställa en korrekt och noggrann besiktning. Läs mer allmän information kring hur vi arbetar med OVK Besiktningar.

OVK besiktning i flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar

Vanliga frågor och svar

Läs om de mest ställda frågorna om OVK för brf och flerfamiljshus.

Hur ofta utföra OVK besiktning för bostadsrättsföreningar?

För bostadsrätter och flerbostadshus måste en OVK göras varje 3 år.

Måste jag utföra en OVK i min bostadsrätt?

Ja, om din bostadsrätt ingår i en bostadsrättsförening där föreningen äger ett flerbostadshus.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen