Vår COVID-19 policy - Klicka här för att läsa!

För att motverka smittspridningen av coronaviruset så utför vi aldrig arbeten eller kundbesök vid minsta tecken på sjukdom.
Vi undviker att ta i hand när vi kommer ut på besök och/eller för att utföra arbeten.
Du som kund kan alltid känna dig trygg med att vi som företag tar vårt största ansvar gällande den rådande krisen.

 

Ta hand om er!

 

Varmaste hälsningar

Miguel Annefalk, VD

Radonsanering

Din guide till ökade kunskaper kring radon och hur vi gör när vi utför en radonsanering i en fastighet.

EN GUIDE FÖR RADONSANERING I SMÅHUS

Radonsanering – vi ändrar känslan från rädsla till trygghet!

Att vara ägare till en villa eller radhus innebär som regel en hel del arbete och underhåll. Men oavsett hur mycket jobb det krävs så måste vi kunna känna oss trygga och njuta av tillvaron när vi är hemma. Människor installerar inbrottslarm, rök detektorer och kameror, renoverar och utför allehanda förbättringar för att öka säkerheten och trivseln i bostaden. Däremot glöms vissa vitala och livsviktiga detaljer bort. En av dessa är allt för oftast Radonet. 

Tyvärr lever allt för många familjer med barn och husdjur alldeles för länge i bostäder som avger stora mängder livsfarlig radongas. Risken med att utsätta sig själv, barn och husdjur för dessa radongaser är att det kan medföra livslånga konsekvenser i form av besvärliga sjukdomar. Men, det finns både enkla, billiga och energieffektiva lösningar på problemet. Läs vidare i vår guide om hur vi kan hjälpa just dig med en effektiv radonsanering.

FÖRSTA STEGET TILL RADONSANERING

Generellt sett så byter vi ett FTX aggregat när det inte går att reparera om reservdelar inte längre finns tillgängliga på marknaden. Vi byter även FTX aggregat till en mängd kunder som helt enkelt vill uppgradera ventilationsanläggningen för att därmed trygga framtiden för inomhusklimatet för huset och de som bor där.

Det kan även vara lönt att byta ett FTX aggregat innan en försäljning som ett extra försäljningsargument.

Oftast är det inte lönsamt för dig som slutanvändare att reparera ett FTX aggregat om det är över 15 år gammalt. Anledningen till det är att kostnaderna för service är dyra i relation till det gamla aggregatets framtida hållbarhet samt elförbrukning och verkningsgrad(värmeåtervinning). Efter vi bytt ett FTX aggregat så nästan fördubblas verkningsgraden och elförbrukningen minskar med i genomsnitt 80 %. Det betyder att du som kund redan dag 1, efter vi bytt ditt gamla FTX aggregat, sänker dina löpande månadskostnader för ventilationen i huset.

Bättre filter efter byte av FTX aggregat

Över lag så har de gamla FTX aggregaten mycket sämre filterklass än de nya aggregaten. Ett gammalt FTX aggregat har oftast inte högre filterklass än G3 eller G4, vilket i princip endast filtrerar större partiklar, flugor, löv etc. Medans de aggregat vi levererar har en filterklass motsvarande F7/EU7.

Medelavskiljningsgraden på F7/EU7 filter för rekommenderade 0,4  nanopartiklar (0,4 μm) är hela 90 % medans G3 och G4 filtrerar 0 % nanopartiklar. Med nanopartiklar menas avgaspartiklar, vägdamm, sot, dammpartiklar, pollen m.fl.

Genom att byta FTX aggregat förhindras därmed att hälsoskadliga partiklar kommer in i bostaden och era lungor.

FTX Ventilation med modern teknik

De största fördelarna med att byta ut ett gammal FTX aggregat är naturligtvis den löpande ekonomiska besparingen samt förbättrat inomhusklimat. Gamla FTX aggregat är utrustade med en undermålig korsströmsväxlare samt traditionella AC fläktar som är dyra i drift. De nya FTX aggregaten har istället en roterande värmeväxlare med ca 50-100 % högre verkningsgrad samt nya EC fläktar som inte drar mer ström än ett par glödlampor.

Andra roliga funktioner som exempelvis uppkoppling mot hemnätverket följer för det mesta med de aggregat vi installerar. Denna funktion gör det möjligt att styra aggregatets samtliga funktioner via en app i telefonen eller via en dator. Det finns en App till både Iphone och Android att ladda ner på respektive marknadsplats.

Byt till ett smart FTX aggregat

Förutom ovan nämnda funktioner finns ytterligare en smart finess, nämligen en möjlighet att programmera upp till 4 olika driftslägen per veckodag.

Med denna funktion kan du finjustera arbetsgången på aggregatet och därmed spara ytterligare energi och därmed sänka driftskostnaderna ännu mer.

Ett exempel kan vara en familj där föräldrarna jobbar och barnen går i skolan. Det betyder att huset är tomt ca 10 timmar på dagen. På eftermiddagen kommer alla hem och huset är fullt med människor. Sedan kommer natten och alla sover.

Då skulle programmeringen se som följande på vardagar:

  • 07.00-17.00 Aggregatet går på lågfart och temperaturen sänks till 17c
  • 17.00-23.00 Aggregatet går på normalfart och temperaturen höjs till 20c
  • 23.00-07.00 Aggregatet går ner på medelfart och temperaturen sänks till 17c

Programmeringen på helgerna skulle kunna se ut så här:

  •  07.00-23.00 Aggregatet går på normalfart och temperaturen håller 20c
  • 23.00-07.00 Aggregatet går på medelfart och temperaturen sänks till 17c

Med denna programmering så halveras nästan energiförbrukningen för driften av ventilationsanläggningen. Detta är en mycket omtyckt funktion hos våra kunder.

Radonsanering

Om du redan har ett FTX aggregat som är avsedd att sanera radon så kommer du få ännu bättre luftomsättning om du byter ut ditt aggregat. De nya FTX aggregaten klarar betydligt högre luftflöden vid högre tryckfall än de gamla aggregaten. Det betyder att efter ett aggregatbyte så kan mer luft omsättas i det befintliga kanalsystemet och därmed kommer mer skadlig radongas evakueras ut ur huset.

Läs mer om att radonsanera med ett FTX system här!

Byt med fördel ut ditt gamla FTX aggregat inför en försäljning. Det är en hel del kunder som använder utbytet som ett säljargument med tanke på klimatet och energiförbrukning m.m.

Byt ut FTX aggregat för pollenallergikern

Efter ett aggregatbyte så kommer inomhusmiljön blir en frizon för den med pollenallergi. Många kunder har rapporterat om att pollen besvären upphör helt när dom befinner sig inomhus efter vi bytt ut deras gamla FTX aggregat. Minst sagt så har det blivit lättare att sova på nätterna då inomhusluften inte längre innehåller några pollenpartiklar.

HÄR KAN VI BYTA UT FTX AGGREGAT

Vi utgår från centrala Sörmland och med det har vi hela Mälardalen som arbetsområde. Nedan följer några exempel på orter där vi kan erbjuda utbyte av FTX aggregat. Se även kartan över mälardalen för ungefärlig geografisk räckvidd.

OVK besiktning i mälardalen

HUR VI BYTER UT FTX AGGREGAT

Första steget

Börja med att fylla i vårt enkla offertformulär för utbyte av FTX aggregat. En länk till formuläret hittar du högst upp på denna sida.

Om möjligt, så fota gärna ditt befintliga FTX aggregat och bifoga bilderna. Oftast kan vi, med vår långa erfarenhet, göra en bedömning genom ett telefonsamtal och att se på bilderna. I de fall vi inte klarar oss med bilderna så kommer vi gärna ut på ett kostnadsfritt hembesök.

Offert

Efter hembesöket så skickar vi en offert för utbytet av ditt FTX aggregat. I offerten finner information om vad vi avser göra samt vilket aggregat vi valt för just ditt hus. Naturligtvis finns vi till hands om det dyker upp frågor och funderingar innan du tar ett beslut att gå vidare med en order.

Order

Om allt känns rätt och du väljer Storstadens Ventilation AB som entreprenör för utbyte av ditt FTX aggregat så skickar vi en orderbekräftelse tillsammans med ett förslag på datum för själva bytet. När vi är överens om datum för utbytet så beställer vi hem det nya FTX aggregatet och kommer sedan ut till dig.

Installation

När bytet av ditt gamla FTX aggregat är klart så utför vi en s.k. luftinjustering, det betyder att vi mäter och justerar samtliga ventiler så huset har korrekt luftomsättning i enlighet med BBR. Dessa luftflöden noteras och skickas sedan till dig för framtida referenser.

Du har rätt till ROT avdrag när du önskar byta FTX aggregat.

Alla våra garantier följer sedvanliga konsumentlagar.

INNAN BYTE AV FTX AGGREGAT

Att byta FTX aggregat innebär oftast inga förändringar på varesig ventilationsanläggningen eller huset. Men det finns ett par saker att fundera över innan ett aggregatbyte.

Byta plats vid byte av FTX aggregat

Det absolut vanligaste när vi byter ut FTX aggregat är att vi placerar det nya aggregatet på samma plats där det tidigare stod. Men, ibland kan det vara en fördel att exempelvis flytta upp den nya FTX aggregatet på vinden eller ner i källaren. Fördelen kan vara att frigöra utrymme i huset eller få bort omgivande ljud om rummet ska användas till något annat.

Minska ljudet i ventilerna med nytt FTX aggregat

Ofta får vi höra att det susar och dånar i ventilerna i den befintliga installationen. Det vi kan erbjuda är att lokalisera vart ljudet kommer ifrån och sedan montera ljudreducerande kanaler. Dessa åtgärder är väldigt uppskattade och kan starkt rekommenderas för optimal ljudnivå vid byte av FTX aggregat.

VARFÖR ANLITA OSS FÖR ETT AGGREGATBYTE

Varje år byter vi ut mängder med uttjänta FTX aggregat. Det har gjort att vi både kan hålla korta leveranser i kombination med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Byte av FTX aggregat är en betydande del av vår verksamhet. Begär en kostnadsfri offert för utbyte av ditt gamla FTX aggregat!

Nytt FTX vid försäljning

Många gånger kan huset vara lättare att sälja till ett högre pris om FTX aggregatet är nytt och modernt.

Snabbt & billigt

Vår höga omsättning på byte av FTX aggregat gör att vi kan vara både billiga och snabba.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Hur mycket kostar byte av FTX aggregat

Det beror helt på vart aggregatet sitter samt hur mycket arbetstid som måste läggas ner vid bytet av ett fTX aggregat. Kontakta oss så får du en offert för just ditt aggregatbyte.

Hur lång tid tar det att byta ett FTX aggregat?

I det flesta fall så byte vi ett aggregat på en dag. Men det kan variera från fall till fall. Ibland vill kunden flytta aggregatet upp på vinden och då tar bytet av FTX aggregatet något längre och kräver en del rördragning m.m.

Förbättras radonsaneringen med ett nytt FTX aggregat?

Det korta svaret är, ja! Anledningen till att radonsaneringen förbättras är för de nya FTX aggregaten klarar mycket högre luftmängder i befintliga installationer. Det betyder att vi kan höja luftmängden i huset utan att det medför högre ljudnivåer för att sanera ännu mer radon.

Hur mycket kan man spara vid utbyte av FTX aggregat?

För att veta den exakta besparing så behövs en kalkyl från en energikonsult, vilket är ganska kostsamt. Däremot så nästan fördubblas verkningsgraden i värmeväxlaren samt att de nya EC motorerna drar betydligt mindre ström än de traditionella AC motorerna. 

Rulla till toppen
Scroll to Top