Radonsanering Pris Offert

Vår tjänst Radonsanering Pris är en tjänst vi erbjuder till villor och andra fastigheter där vi garanterar radonvärden under 200bq.

Här kan du fylla i dina uppgifter och begära en offert för radonsanering.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Jag frågar som:
Kontaktuppgifter
Address
E-post
Click or drag a file to this area to upload.
Accepterade filtyper: jpg, gif, pdf, doc, docx, pages, numbers, jpeg, txt
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Introduktion till Radonsanering

Välkommen till Storstadens Ventilation AB, din pålitliga partner för radonsanering i både villor och radhus. Vi är experter på att identifiera och hantera radonproblem och vi strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för varje enskild bostad. Med vår professionella radonsaneringstjänst kan du vara säker på att de farliga radongaserna minskas till en säker nivå, vilket skyddar din- och din familjs hälsa. Låt oss hjälpa dig med hanteringen av ditt radonproblem – kontakta oss idag för mer information om vår radonsaneringstjänst.

Upptäckten av förhöjda nivåer av radon i sin fastighet är aldrig en bra nyhet. Radon är en gas som kan läcka in i byggnaden genom sprickor i fundamentet och byggnadsmaterial och det kan i värsta orsaka lungcancer om man utsätts för höga halter under en längre tid. Om du har upptäckt förhöjda nivåer av radon i ditt hus så är det nödvändigt att agera snabbt så du kan säkra inomhusmiljön.

Om dina radonhalter överstiger 200 bq/m3, enligt Boverkets gränsvärden, bör du agera omedelbart och ta itu med problemet. Vi har erfarna radonsanerings tekniker som kan hjälpa dig med detta.

Så, om du letar efter en effektiv och beprövad metod för sanering av radon i din fastighet så överväg en installation med något av våra FTX system

Information om radon

Långtidsmätning av radon i bostaden

För att kunna få en mer exakt bild av radonhalten ska en långtidsmätning utföras.  Det görs genom att ni placerar ut radonpuckar i de rum som används mest i huset. Man bör undvika öppna fönster och dörrar i rummet under mätperioden på minst två månader. Radonpuckarna samlar in information om radonhalten i din bostad under hela mätperioden. Efter mätperioden är avslutad skickar du in radonpucken till ett laboratorium som analyserar radonhalten i din bostad. Om radonhalten överstiger 200 becquerel per kubikmeter bör åtgärder vidtas skyndsamt för att minska radonhalten i din bostad.

En långtidsmätning är en radonmätning som utförs under den kallare årstiden (oktober-april) då huset är mest stängt och ventilationen är som starkast i självdragshus. Detta ger en mer exakt bild av den genomsnittliga radonhalten i bostaden då huset är mest i bruk under dessa perioder. En korttidsmätning (1-2 veckor) kan utföras när som helst på året för att ge en preliminär uppskattning av radonhalten i bostaden.

Radon i villor

Radon är en osynlig och luktfri gas som orsakar allvarliga hälsoproblem om den tränger in i bostaden. Radon finns naturligt i marken och läcker in i bostaden genom sprickor och håligheter i fundamentet. Eftersom villor vanligtvis är större än lägenheter så är en undersökning om din villa har förhöjda radonhalter extra viktig. Det finns flera faktorer som påverkar radonhalten i huset, inklusive geologiska förhållanden, byggnadsmaterial och ventilationssystem. Med en radonmätning så får du reda på om din villa har en förhöjd radonhalt. Därefter kan du vidta åtgärder som minskar radonnivåerna.

Radon i radhus

Precis som med villor så tränger radongasen in i radhuset genom fundamentet. Eftersom radhus är sammankopplade med grannar kan radonhalten även påverkas av omkringliggande bostäder.

Källan till radon i villor och radhus

De vanligaste källorna till radon i bostaden är från byggnadsmaterialet, vilket oftast består av blåbetong, skiffer eller granit samt från marken(markradon). Bägge källorna innehåller det naturliga radioaktiva ämnet radionuklider. Radon förekommer även i dricksvatten som kommer in i bostaden via vattenkranar och duschar. Om dricksvattnet innehåller förhöjda nivåer av radon så bidrar det till högre radonhalter i inomhusmiljön samt att du får i dig radioaktiva ämnen. Det är bra att vara medveten om dessa potentiella källor till radon och därmed genomföra en radonmätning för att ta reda på om din bostad har en hög radonhalt.

Radonbidrag*

Radonbidrag täcker upp till 50% av kostnaderna med ett tak på 25.000kr.

Exempel: Kostnaden för en radonsanering hamnade på 95.000 kr inkl moms. I detta fall skulle du betala 95.000kr – 25.000 kr = 60.000 kr

För att ansöka om bidrag behöver du göra en radonmätning som fastställer radonhalten i hemmet samt få en offert från oss att bifoga till din ansökan. Om radonhalten överstiger gränsvärdet på 200bq så kan du ansöka om bidraget. Radonbidrag ansöks hos kommunen eller hos Boverket. Mer information om villkoren och hur man ansöker finns på Boverkets hemsida.

*Tillsvidare går det ej att ansöka om radonbidrag.

Radon i krypgrund

Krypgrunden är den del av huset som ligger under marken och ger utrymme för rör, ledningar och ventilation. Krypgrunden är också en potentiell källa till de radongaser  som tränger in i bostaden. Detta beror på höga halter av radon i marken som tränger in i krypgrunden och sedan sprider sig uppåt till resten av huset.

För att minska risken med förhöjda radonvärden i inomhusmiljön från krypgrunden finns det flera åtgärder. En vanlig åtgärd är täckning av marken i krypgrunden med plastfolie och täta eventuella springor och hål i grundmurarna. Tillräcklig ventilation i krypgrunden är också viktigt för att förhindra att radongasen stannar kvar där. Detta uppnås med mekanisk ventilation eller öppning av ventiler och spalter i grundmuren.

Radon i dricksvatten

En stor mängd radonämnen kan även finnas i dricksvattnet, särskilt om vattnet kommer från en brunn som är borrad i mark med höga radonhalter. När man dricker vatten med höga halter av radonpartiklar leder det till en ökad risk för lungcancer och andra hälsoproblem. Det finns flera metoder för att ta bort radonet från dricksvatten, till exempel via luftning, aktivt kolfilter, radonavskiljare och ozonmaskiner. Det är nödvändigt att man kontrollerar halterna av radongas i sitt dricksvatten och vidtar lämpliga åtgärder om halterna överstiger gränsvärdet.

Läs mer!

Hur går det till att sanera radon?

Den kan göras på olika sätt beroende på vart radonet kommer ifrån och hur hög koncentrationen är. Vanliga metoder är att installera en FTX ventilation och/eller en radonsug. FTX ventilation innebär att man installerar en ventilationsanläggning som kontinuerligt ventilerar ut luft och radon från huset. Radonsug innebär att man installerar en suganläggning i marken under huset som suger upp radon och ventilerar ut den utomhus.

Varför skall man sanera radon?

Fördelarna med att sanera bort radongsen är många. Förutom att minska risken för lungcancer kan det även ge en bättre inomhusmiljö och samtidigt öka värdet på fastigheten. Dessutom kan det ge en lägre energiförbrukning vid installation av FTX Ventilation.

Metoder för radonsanering

Det finns flera olika metoder för att sanera radon, men de två vanligaste metoderna vi lämnar offert radonsanering pris på är FTX ventilation eller installation av en radonsug. Här är en beskrivning på hur det går till när vi sanerar radon med dessa metoder:

Sanering av radon med FTX ventilation

Genom användning av en FTX ventilationssystem kan man effektivt minska radonkoncentrationen i inomhusmiljöer och genomföra en framgångsrik sanering av radonet.

FTX ventilation är mycket effektivt för sanering av radon eftersom det reducerar ner radonnivåerna till under gränsvärdena i din fastighet genom ökad omsättning av inomhusluften och på så sätt reduceras radonhalterna. Detta sker samtidigt som aggregatet återvinner värme och filtrerar luften. Det är särskilt effektivt om din fastighet har ett mycket höga radonhalter. 

 1. Inspektion: Först utför vi en inspektion av bostaden eller fastigheten för att avgöra om FTX ventilation är en lämplig lösning för att sanera radonet.

 2. Installation av FTX ventilationssystem: Om det är lämpligt att använda FTX ventilation så installerar vi ett ventilationssystem som omsätter luften och avlägsnar radon från luften.

 3. Justering av systemet: Vi justerar ventilationssystemet för att uppnå den mest effektiva saneringen av radon genom att utföra en luftinjustering.

Sanering av radon med en radonsug

En effektiv metod för att sanera radon som härrör från markradon är genom installation av en radonsug.

Markradon orsakas av den naturliga nedbrytningen av uran och radium som finns i marken och läcker in i huset genom sprickor och håligheter i bottenplattan. Installation av en radonsug är en effektiv lösning för att avlägsna radon från marken under plattan vilket effektivt minskar radonnivåerna. De radonsugar vi installerar är av högsta kvalitet och har utformats för att passa olika typer av byggnader och markförhållanden.

 1. Inspektion: Vi utför en inspektion av byggnaden för att kunna avgöra om en radonsug är den bästa lösningen för att reducera radonmängden

 2. Installation av radonsug: Vi installerar en radonsug med erforderliga sugpunkter under plattan för att avlägsna radon under markplattan.

 3. Justering av systemet: Vi justerar radonsugen för att uppnå den mest effektiva saneringen av radon.

Tack för att du överväger oss för att lösa dina radonproblem och vi ser fram emot att hjälpa dig att skydda din hälsa och din familjs hälsa.

Läs även om radonsanering här!

Varför anlita oss?

När det gäller radonsanering är det väsentligt att välja ett pålitligt och erfaret företag som kan säkerställa att samtliga åtgärder utförs korrekt och säkert.

Storstadens Ventilation AB är den perfekta partnern för att hantera radonproblemet i din fastighet. Här är några skäl till varför du ska välja oss:

 1. Expertis och erfarenhet: Vår personal samarbetspartners består av välutbildade och erfarna tekniker med gedigen bakgrund inom sanering av radongaser. Vi löser samtliga radonproblem i både villor och radhus.

 2. Anpassade lösningar: Varje fastighet är unik och kräver en anpassad lösning. Vi hittar den bästa lösningen för din fastighet och dina behov.

 3. Modern teknik: Vi använder senaste teknologin för effektiv och säker sanering. Vi erbjuder de senaste metoderna och teknikerna för att hantera radonproblemen.

 4. Personlig service: Vi strävar efter att överträffa dina förväntningar med personlig service. Vårt mål är att du ska vara nöjd och känna dig trygg med saneringen.

 5. Konkurrenskraftiga priser: Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet. Vi ser till att du får valuta för pengarna.

Vi på Storstadens Ventilation AB är stolta över att vara en av de främsta leverantörerna av radonsaneringstjänster i Stockholm och mälardalen. Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativ och pålitlig service som överträffar dina förväntningar. Kontakta oss idag för att boka en platsbesiktning och få en anpassad offert.

Vad ingår i en offert?

När du upptäcker förhöjda nivåer av radon i huset är det av högsta prioritet att agera snabbt för att skydda din hälsa och din familjs hälsa. En av de första stegen i processen är att begära en offert. Men vad ingår i en sådan offert och vad kan du förvänta dig av processen? Vi erbjuder alltid en transparent och detaljerad offert med fasta priser som omfattar allt som behövs för att lösa radonproblematiken.

När du begär en offert så kontaktar vi dig för ett uppföljande samtal och bokar en tid för ett personligt hembesök. Under hembesöket kommer vi att utvärdera din fastighet och avgöra vilka delar av fastigheten som behöver saneras från radon. Vi kommer också att diskutera vilken typ av radonsaneringsmetod som passar bäst för dina behov och budget.

I offerten för radonsanering ingår också detaljerad information om hur vi avser att sanera radonet och den utrustning som vi kommer att använda. Detta ger dig som kund 100 % trygghet och klarhet i hur vi gör för att sanera radonet.

Det är viktigt att notera att en offertförfrågan aldrig är bindande. Det är en inledning på ett möjligt samarbete. Vårt mål är att ge dig en tydlig bild av allt som behöver göras och vad det kommer att kosta, så att du kan ta ett informerat beslut om hur du vill gå vidare.

För att summera, här är det som ingår i vår offert för radonsanering:

 • Uppföljande samtal och personligt hembesök
 • Utvärdering av din bostad eller fastighet och identifiering av de områden som behöver saneras från radon
 • Detaljerad information om hur vi avser att sanera radonet och den utrustning som vi kommer att använda
 • 100 % trygghet och klarhet kring det som kommer att göras för att sanera radonet från i byggnaden
 • En transparent och detaljerad kostnadsuppskattning

Så här utför vi en radonsanering

 1. Första kontakt: När du kontaktar oss för hjälp med sanering av radongaser är vår första prioritet att lyssna på dina behov och svara på dina frågor. Vi tar emot din förfrågan via e-post och bokar sedan in ett lämpligt datum för en platsbesiktning. 

 2. Platsbesiktning: En av våra erfarna tekniker besöker din bostad för en grundlig undersökning av bostaden och ditt nuvarande ventilationssystem.

 3. Offert: Efter platsbesiktningen utarbetar vi en anpassad offert som detaljerat beskriver hur vi tänker kring radonsaneringen i din fastighet.

 4. Utförande: När du accepterar vår offert bokar vi in en lämplig tid för att utföra radonsaneringen. Vi arbetar noggrant och effektivt för att minimera störningar för dig och din familj.

 5. Uppföljning: Efter vi har utfört radonsaneringen genomför vi en slutlig kontroll för att se till att radonhalten kommer att minska till en säker nivå. Vi ger dig också tips & råd för hur du själv kan underhålla ditt system för en kontinuerlig hälsosam inomhusmiljö.

Vi på Storstadens Ventilation AB är stolta över att kunna erbjuda högkvalitativ radonsanering med personlig touch. Vår expertis och erfarenhet i kombination med senaste teknologin gör oss till det perfekta valet för att hantera radonproblemet i din fastighet. Kontakta oss idag för en platsbesiktning och en anpassad offert.

Här kan vi erbjuda våra tjänster

Då vi utgår från centrala Sörmland kan vi erbjuda sanering av radonproblem runt om hela mälardalen.

Radonsanering pris offert stockholm

Stockholm
Eskilstuna
Bålsta
Flen
Köping
Södertälje
Västerås
Nykvarn
Katrineholm
Arboga
Strängnäs
Enköping
Gnesta
Nyköping
Kungsör

FAQ

Hur mycket kostar radonsanering?

Det generella snittpriset för att sanera radon med FTX ventilation ligger mellan 90 000 kr upp till 160 000 kr medan en radonsug kan kosta mellan 45 000 kr – 65 000 kr

Kan ni garantera radonvärden under 200bq?

Vi garanterar som regel att radonnivåerna i fastigheten understiger 200 bq efter utförd radonsanering, oavsett vilken metod som används.

Hur gör jag för att få en offert på en radonsanering?

Det enklaste sättet är att använda tjänsten radonsanering pris via formuläret på hemsidan.

Varukorg
Rulla till toppen