Bergvärme och FTX – En komplett guide

Vill du spara pengar genom en sänkt energiförbrukning samtidigt som du förbättrar inomhusluften i ditt hus? Bergvärme och FTX är två teknologier som kan hjälpa dig med det. I denna artikel kommer vi att förklara vad bergvärme och FTX är, hur de kan arbeta tillsammans och vilka fördelar det har när dessa två kopplas tillsammans.

Vad är bergvärme?

Bergvärme är en hållbar och energieffektiv lösning för uppvärmning av bostäder. Det fungerar genom att utvinna värme från berggrunden under marken genom en värmepump. En värmepump är en maskin som överför värme från en källa till en annan.

Bergvärme arbetar på följande sätt:

 1. En vätska cirkulerar i en sluten krets i marken för att ta upp värme från berggrunden.
 2. Vätskan leds sedan in i en värmepump där värmen höjs ytterligare och används för uppvärmning av hemmet.
 3. Efter att värmen överförs till bostaden, cirkulerar vätskan tillbaka ut till marken för att hämta mer värme.

Bergvärme är en av de mest kostnadseffektiva och miljövänliga lösningarna för uppvärmning av bostäder. Den kan reducera din energiförbrukning och därmed dina energikostnader med upp till 75%.

Vad är FTX ventilation?

FTX-ventilation (ventilationsaggregat med värmeåtervinning) är en ventilationslösning som, via 2 st fläktar, filter och en värmeväxlare, hjälper till att skapa ett bra inomhusklimat och hjälper samtidigt till att behålla värmen i din bostad.

FTX har följande funktioner:

 1. Frånluften från kök, badrum och andra utrymmen i hemmet sugs ut av ett system av ventilationskanaler.
 2. Frånluften passerar genom en värmeväxlare där den avger värme till friskluften som kommer in utifrån.
 3. Den rena tilluften värms sedan upp och leds tillbaka in i hemmet genom ventilationskanalerna.

Ett FTX-system har flera fördelar, inklusive:

 • Förbättrat inomhusklimat
 • Energibesparingar på upp till 85% för luftomsättningen
 • Minskat behov av uppvärmning
 • Inkommande luft passer ett filter

Bergvärme och FTX – en ekonomisk kombination

När bergvärme och FTX ventilation kombineras kan man dra nytta av fördelarna med båda teknikerna. Bergvärme ger en kostnadseffektiv och hållbar uppvärmning av hemmet, medan FTX systemet bidrar till att hålla en hög luftkvalitet inomhus.

När bergvärmen producerar värme under de kalla vintermånaderna, kan ett FTX aggregat använda värmen för att värma upp friskluften som blåser in i hemmet. Detta minskar behovet av att använda energi för att värma upp tilluft som annars skulle dra in utomhusluft eller värmas upp med den inbyggda el-värmaren.

Tillsammans hjäper bergvärmen och FTX systemet dig att spara pengar genom minskad energiförbrukning samt förbättrar din inomhusmiljön.

Fördelar med bergvärme och FTX installation

Det finns många fördelar med att använda bergvärme och ett FTX system i ditt hus.

 • Kostnadseffektivitet: Bergvärme och FTX system minskar dina energikostnader för omsättning av luftflöden. Genom att dra nytta av hållbara energikällor, som berggrunden och utomhusluften minskar du ditt beroende av fossila bränslen.

 • Miljövänlighet: Bägge systemen är hållbara lösningar för uppvärmning och ventilation som minskar din koldioxidavtryck och miljöpåverkan.

 • Förbättrad inomhuskvalitet: FTX-system hjälper till att avlägsna förorenad luft från ditt hus och ersätter med ren och frisk luft. Detta bidrar till minskad risk för hälsoproblem och förbättrar din livskvalitet.

 • Lång livslängd: Bergvärme och FTX aggregat har en lång livslängd och kräver minimalt underhåll, vilket gör dem till en långsiktig investering.

Så arbetar dom tillsammans

De flesta aggregat på marknaden har en inbyggd elslinga som, under den kalla perioden på året, värmer luften efter värmeväxlaren när värmeväxlaren inte längre klarar av att återvinna tillräcklig med värme för att nå upp till önskad inblåsningstemperatur. Det sker oftast redan vid några minus grader, beroende på inställd temperatur. Då de flesta elslingorna i bostadsaggregaten har en effekt på 800-1500W så kostar det en del onödiga pengar att värma luften som kommer in i huset, även om FTX ventilationen är det mest energieffektiva ventilationssystemet på marknaden.

Genom att montera en extern vattenvärmare på tilluftskanalen intill aggregatet och koppla denna till bergvärmens slinga för radiatorerna så kan aggregatet utnyttja den billiga värme som bergvärmen producerar. Vi inaktiverar elslingan, dock kan elslingan hjälpa till om något skulle hända med bergvärmepumpen.

FTX aggregatet sköter all styrning av varmvatten utan att behöva kopplas till bergvärmen då det monteras en 2-vägsventil och ett ventilställdon som öppnar och stänger beroende på värmebehov. Det betyder att alla de aggregat vi säljer och installerar kan kopplas till samtliga bergvärmepumpar på marknaden.

FTX ventilation och bergvärme

FAQ

Bergvärme och FTX – Detta är fördelarna!

Genom att kombinera en FTX anläggning med bergvärmen så nyttjas bergvärmens billiga värme till att värma inkommande luft till huset, istället för att den inbyggda elslingan värmer luften.

Kan jag använda bergvärme och FTX i ett äldre hem?

Ja, om du redan har bergvärme så kan den kopplas till en FTX anläggning.

Varukorg
Rulla till toppen