Energideklaration för samtliga fastigheter

En energideklaration är en viktig del av fastighetsmarknaden i Sverige. De är ett dokument som ger en överblick över fastighetens energiprestanda och bidrar till att öka medvetenheten om energieffektivitet. I denna artikel kommer vi att titta på vad en energideklaration är, varför det är viktigt och hur det fungerar.

Klicka här om du även behöver hjälp med OVK besiktning

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.

Fyll i nedan formulär så får du en offert inom 48h

Jag frågar som:
Kontaktuppgifter
Fastighetens address
E-post
Click or drag a file to this area to upload.
Accepterade filtyper: jpg, gif, pdf, doc, docx, pages, numbers, jpeg, txt
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är en rapport som beskriver en fastighets energiprestanda. Den innehåller information om fastighetens energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan. Energideklarationen ger också förslag på åtgärder som kan genomföras för att förbättra fastighetens energiprestanda.

Varför behöver du en energideklaration?

En energideklaration är ett krav enligt EU-direktiv och svensk lagstiftning. Alla fastigheter som säljs eller hyrs ut måste ha en energideklaration. Detta inkluderar bostäder, kontor, industribyggnader och offentliga byggnader. Energideklarationen ger också en överblick över fastighetens energiprestanda, vilket kan hjälpa fastighetsägare att göra kloka investeringsbeslut.

Vem ansvarar för att upprätta en energideklaration?

Fastighetsägaren ansvarar för att upprätta en energideklaration. Energideklarationen måste utföras av en certifierad energiexpert och godkännas av en ackrediterad certifieringsorgan. Det är viktigt att välja en pålitlig och erfaren energiexpert för att säkerställa att energideklarationen är korrekt och tillförlitlig.

Hur går det till?

Energideklarationen baseras på en genomgång av fastigheten och dess energisystem. Energideklarationsprocessen omfattar en inspektion av fastigheten och en analys av energiförbrukningsdata. Energideklarationen ger sedan en sammanfattning av fastighetens energiprestanda och ger förslag på åtgärder för att förbättra energieffektiviteten.

Hur länge är en energideklaration giltig?

En energideklaration är giltig i tio år från utfärdandet. Om det har gjorts stora förändringar i fastigheten kan en uppdatering av energideklarationen behövas. Detta kan göras när som helst under tioårsperioden.

Hur påverkar den fastighetens värde?

Energideklarationen kan påverka fastighetens värde på olika sätt. En fastighet med hög energiprestanda kan ha ett högre värde eftersom det innebära lägre löpande energikostnader. Energideklarationen kan också ge en köpare insikt om fastighetens prestanda och kan hjälpa dem att fatta informerade beslut.

Vad är syftet?

Syftet med energideklarationen är att öka medvetenheten om energieffektivitet samt bidra till minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp. Energideklarationen ger också fastighetsägaren möjlighet att ta beslut om åtgärder för att minska energiförbrukningen och därmed sänka de löpande kostnaderna.

Vilka fördelar finns det?

Energideklarationer ger flera fördelar. De kan hjälpa fastighetsägare att identifiera ineffektiviteter och spara energi och pengar. Energideklarationer kan också bidra till att öka fastighetens värde och attraktivitet på marknaden.

Hur kan du förbereda dig?

Innan du kan få en energideklaration behöver du samla in information om fastigheten och dess energisystem. Detta inkluderar information om uppvärmning, ventilation, kyla, belysning och elanvändning. Du behöver också samla in data om fastighetens energiförbrukning och kostnader. Vi kan naturligtvis hjälpa dig att samla in denna information och genomföra inspektionen.

Vad kan du förvänta dig när du får en energideklaration?

När du får en energideklaration kommer du att få en sammanfattning av fastighetens energiprestanda och förslag på åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Energideklarationen kommer också att ge information om energiförbrukningen och kostnaderna för fastigheten. Det är viktigt att noggrant granska energideklarationen och ta till vara på förslagen för att förbättra fastighetens energiprestanda.

Vad är skillnaden mellan en energideklaration och en energiplan?

En energibesiktning ger en överblick över fastighetens energiprestanda och ger förslag på åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. En energiplan är en mer detaljerad plan för hur fastigheten kan bli mer energieffektiv på lång sikt. En energiplan kan inkludera mål för energiförbrukning och en tidsplan för åtgärder som ska vidtas för att uppnå dessa mål.

Hur kan du förbättra fastighetens energiprestanda?

Det finns flera sätt att förbättra fastighetens energiprestanda. Först och främst är det viktigt att se över fastighetens energisystem och identifiera ineffektiviteter. Det kan innebära att byta ut gammal utrustning eller installera nya energieffektiva lösningar. Andra sätt att förbättra energiprestandan är att minska onödig energiförbrukning genom att använda mer effektiva belysnings- och värmelösningar samt genom att öka medvetenheten om energibesparing bland hyresgäster och fastighetsägare. Att välja förnybara energikällor, som solenergi, kan också bidra till att minska fastighetens energikostnader och koldioxidutsläpp.

Vilka är de vanligaste energieffektivitetsåtgärderna?

De vanligaste energieffektivitetsåtgärderna inkluderar installation av LED-belysning, användning av timer och rörelsesensorer, installation av energieffektiva fönster och dörrar, installation av energieffektiva värmesystem och isolering av tak och väggar. Andra åtgärder kan inkludera installation av solpaneler, byte till energieffektiva apparater och ökad medvetenhet om energibesparing bland hyresgäster och fastighetsägare.

Hur påverkar deklarationen miljön?

Energideklarationen kan bidra till att minska miljöpåverkan genom att öka medvetenheten om energieffektivitet och främja användningen av förnybara energikällor. Genom att identifiera ineffektiviteter och implementera åtgärder för att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen kan energideklarationen bidra till en mer hållbar framtid.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden för en energideklaration varierar beroende på fastighetens storlek och komplexitet. Generellt sett kan priset variera från några tusenlappar till tiotusentals kronor. Men det är viktigt att komma ihåg att en energideklaration kan bidra till att minska energikostnaderna och öka fastighetens värde på marknaden.

Slutsats

Energideklarationer är en viktig del av fastighetsmarknaden i Sverige och kan bidra till att öka medvetenheten om energieffektivitet och minska miljöpåverkan. Energideklarationen ger en överblick över fastighetens energiprestanda och ger förslag på åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Det är viktigt att noggrant granska energideklarationen och ta till vara på förslagen för att förbättra fastighetens energiprestanda.

Här kan vi utföra energideklarationer

energideklaration

Stockholm
Eskilstuna
Bålsta
Flen
Köping
Södertälje
Västerås
Nykvarn
Katrineholm
Arboga
Strängnäs
Enköping
Gnesta
Nyköping
Kungsör

Information

Varför anlita oss?

Med över 20 års erfarenhet och ett rejält fokus på kundnöjdhet, kan du alltid lita på oss inför en energideklaration. Vi är professionella från första mötet tills att deklarationen är slutförd och inskickad till respektive tillsynsmyndighet. 

Konkurrenskraftiga priser
Erfarna kontrollanter
Kvalitet och noggrannhet
Samarbetsvilliga
Garanterade resultat
Effektiva besiktningar

Villaägare

Som villaägare kan du få en energideklaration från våra certifierade experter. Vi ger dig en överblick över energiprestandan i din villa och ger förslag på förbättringar.

Fastighetsägare

Vi hjälper dig som fastighetsägare att upprätta energideklarationer för dina fastigheter. Våra certifierade experter ger dig en överblick över energiprestandan och förslag på förbättringar.

FAQ

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är en rapport som beskriver energiprestandan för en byggnad eller fastighet. Syftet med energideklarationen är att ge en överblick över byggnadens energiförbrukning och dess energieffektivitet.

Vem ansvarar för att upprätta en energideklaration?

Det är fastighetsägarens ansvar att upprätta en energideklaration. Fastighetsägaren kan upprätta energideklarationen själv eller anlita en certifierad energiexpert för att utföra arbetet.

Varukorg
Rulla till toppen