Vad betyder FTX ventilation?

Många frågar just Vad betyder FTX. I denna korta artikel reder vi ut och förklarar på ett enkelt sätt vat det betyder och hur det fungerar.

Begreppet FTX, vad betyder det?

Själva begreppet FTX står för:

F = Frånluft
T = Tilluft
X = Värmeväxling

Förklaring tilluft, frånluft och värmeväxling

Vad betyder frånluft?

I ett FTX-system står “frånluft” för den luft som avlägsnas från byggnaden och leds ut genom ventilationssystemet. Frånluften innehåller oftast värme, fukt och damm från den inomhusluft som ska bytas ut. I ett FTX system återvinns en del av värmen i frånluften och används för att värma upp den nya friska luften som tas in i byggnaden. Detta hjälper till att minska energiförbrukningen och därmed också driftskostnaderna för byggnaden.

Vad betyder tilluft?

Tilluft i ett FTX-system refererar till den mängd utomhusluft som tillförs byggnaden genom ventilationssystemet. Tilluft dras in från utsidan av byggnaden, passerar genom filter och sedan genom värmeåtervinningssystemet innan den distribueras in i olika delar av byggnaden genom ventilationskanaler och ventiler. Tilluftens syfte är att förse byggnaden med frisk luft och skapa en hälsosam inomhusmiljö.

Vad betyder värmeväxling?

Värmeväxling är en viktig funktion i ett FTX-system (F- frånluft, T- tilluft, X- värmeväxling). Det innebär att värmen i frånluften från en byggnad överförs till den inkommande luften(tilluft) genom en värmeväxlare. På så sätt återvinns en del av värmen från den utgående luften och används för att värma upp den friska luften som kommer in i byggnaden. Detta bidrar till en betydande energibesparing och en mer hållbar och effektiv ventilation.

Vad betyder FTX?

Vanliga frågor om vad betyder FTX

Vad betyder FTX?

Själva begreppet FTX är en förkortning för F(frånluft) T(tilluft) X(värmeväxling). Så, FTX betyder; En ventilationsanläggning med tilluft, frånluft och värmeväxling.

Vad betyder frånluft i ett FTX system?

I ett FTX-system står “frånluft” för den luft som avlägsnas från byggnaden och leds ut genom ventilationssystemet. Det är ur frånluften som värmen återvinns.

Vad betyder tilluft i ett FTX system?

Tilluft i ett FTX-system refererar till den mängd utomhusluft som tillförs byggnaden genom ventilationssystemet. Det är tilluften som tar del av värmen från värmeväxlaren.

Vad betyder värmeväxling i ett FTX system?

Värmeväxling innebär att värmen i frånluften från huset överförs till den inkommande luften(tilluft). På så sätt återvinns en del av värmen från den utgående luften.

Varukorg
Rulla till toppen