Vår COVID-19 policy - Klicka här för att läsa!

För att motverka smittspridningen av coronaviruset så utför vi aldrig arbeten eller kundbesök vid minsta tecken på sjukdom.
Vi undviker att ta i hand när vi kommer ut på besök och/eller för att utföra arbeten.
Du som kund kan alltid känna dig trygg med att vi som företag tar vårt största ansvar gällande den rådande krisen.

 

Ta hand om er!

 

Varmaste hälsningar

Miguel Annefalk, VD

Sanera radon med radonsug

Detta uppdrag gick ut på att installera en radonsug för att kunna få bukt med de sista radonvärdena i huset. Huset har både markradon och radon i byggmaterialet. Vi installerade tidigare ett FTX system för att sanera radonet i byggmaterialet, vilket blev en succé. Men tyvärr lyckades inte ventilationen sänka radonhalten tillräckligt i källaren.

Komplettera ett FTX system med en radonsug

I vissa fall måste FTX ventilationen kompletteras med en radonsug för att komma ner till gränsvärdena för radon i hela huset. Då radonsugen endast ventilerar husets grund genom att skapa ett undertryck och FTX systemet skapar balans inne i huset så jobbar dessa mycket bra ihop. I de fall det förekommer både markradon och radon i byggnadsmaterial rekommenderar vi att alltid börja med att installera ett FTX system. Om detta inte räcker till kan man komplettera med en radonsug.

Ingrepp i huset vid installation av radonsug

När vi installerar en radonsug är vi mycket noga med att välja rätt område i golvet för att borra ner rören. Det är väldigt viktigt att borrningen sker på de mest optimala platserna för att skapa rätt undertryck i grunden. Vi anlitar alltid vår professionella håltagare som borrar snygga och korrekta hål. På så sätt kan vi alltid täta samtliga genomföringar och hål och därmed får vi alltid snygga och proffsiga resultat när vi installerar en radonsug för radonsanering av markradon.

Skillnad mellan olika radonsugar

Vi är en oberoende installatör och väljer därmed de radonsugar vi anser vara av högsta kvalitet samt där tillverkaren kan erbjuda lång och trygg service för både oss och dig som kund. De radonsugar vi installerat har fungerat mycket bra och vi har hittills aldrig fått några klagomål eller reklamationer på de radonsugar vi levererat och installerat.

Har du problem med markradon och behöver rådgivning och en offert?

Kontakta oss genom att klicka här!

Väggmonterad radonsug
Radonsugen monterades på väggen i källaren
Rör kopplade till radonsugen
Sug röret och avlyfts röret kopplade till radonsugen
Radonsugs rör i tak
Snygga och smidiga dragningar av röret till radonsugen
Rör radonsug markradon
Här går vi ner med ena röret i golvet
Markradon rör genom platta radonsug
Här sticker vi ner röret för radonsugen i det andra hålet genom plattan

Läs gärna boverkets rekommendationer kring radonsanering med bl.a. radonsug här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top