Kanalrensning & rengöring av ventilationskanaler

Enligt Amerikanska föreningen för kanalrensning ”Air Duct Cleanser Association” (NADCA) passerar det varje år ca 20 kg damm igenom ventilationskanalerna i en normal 5-6 rums villa. Mycket av dessa dammpartiklar stannar kvar inuti kanalsystemet. Det är ett stort problem, med tanke på att över 40.000 husdammskvalster kan finnas i endast ett gram damm. Dessa små ”dammonster” innehåller en mängd ohälsosamma bakterier, svampar och mögel. Hälsovårdsmyndigheten uppskattar att inomhusluften kan vara två till fem gånger mer förorenad än utomhusluften. Denna luft cirkulerar i huset såvida inte ventilationskanalerna är ordentligt rengjorda.

Kanalrengöring förbättrar energieffektiviteten och inomhusmiljön

Din ekonomi drabbas av smutsiga ventilationskanaler. Uppbyggnaden av smuts och skräp förhindrar luften från att strömma fritt i ventilationskanalerna. Det innebär att systemet måste arbeta hårdare vilket ökar energiförbrukningen. Vid utebliven kanalrengöring blir problemet med tiden värre och systemet utsätts för onödigt slitage. Se till att du säkerställer inomhusmiljön för dig och dina barn med en kanalrengöring från Storstadens Ventilation.

Det är viktigt att veta att vi inte enbart utför en kanalrengöring. Vi rengör även samtliga till- och frånluftsventiler, fläkthjul, FTX aggregatet, köksfläkten, ytterväggsgaller m.m. för att säkerställa en komplett helhetslösning där varje del i din ventilationsanläggning är rengjord från farliga partiklar.

Kanalrengöring/kanalrensning av torkskåps- och torktumlar ventilation

Undvik onödig brandrisk i kanalerna till torkskåp och torktumlare. Dessa kanaler utsätts för stora mängder damm och bör därför rengöras i mycket tätare intervaller än vanliga kanaler. Genom att regelbundet rengöra ventilationskanalerna ditt ditt torksystem elimineras risken för eventuell kanalbrand.

En kanalrensning förbättrar miljön för astmatiker och allergiker

Om någon i familjen är astmatiker eller lider av någon form av allergi eller annan sjukdom som belastar lungorna är det extra viktigt att ventilationskanalerna är rengjorda. Rena ventilationskanaler i kombination med ett regelbundet filterbyte är optimalt under dessa förhållanden.

Boka en ventilationsservice med kanalrensning

Du kan begära en offert för service med kanalrengöring direkt på vår hemsida. Läs mer här!

Kanalrensning ventilation

© Copyright 2004 - ∞ | Drivs av Storstadens Ventilation