Radon i hus – Vi sanerar det åt dig!

Radon i hus? Att köpa en ny bostad är en stor livshändelse, se därför till att det blir en trygg och säker plats att bo och leva i. Tyvärr finns det en fara som många husköpare inte tänker på och det är radon. Radon är en osynlig gas som produceras naturligt i marken och kan tränga in i bostaden. Radongas är farlig och ökar risken för lungcancer. I den här artikeln beskriver vi allt du behöver veta om vad radon är, hur det kan påverka din hälsa, hur du kan mäta radonhalten i bostaden och vilka åtgärder du kan vidta som skyddar dig och din familj.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas när uran bryts ner i marken. Gasen är osynlig, luktfri och smaklös, vilket gör den svårupptäckt. Radon tränger in via sprickor och håligheter i marken, grundmaterialet och väggarna.

Varför är radon farligt?

Radon är farligt eftersom det är radioaktivt samt är en känd orsak till lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är radon den främsta orsaken till lungcancer efter rökning. När du andas in radongas fastnar partiklarna i dina lungor och orsaka skador på lungvävnaden. Ju högre radonhalten är, desto högre blir risken för lungcancer. Det är därför viktigt med en mätning av radonhalten i fastigheten.

Mäta radon

Att mäta radonhalten är enkelt. Det enklaste sättet är att köpa en radonpuck från oss. Du placerar sedan pucken i ditt hus under mätperioden April till Oktober. Placera pucken på ett ställe där du tillbringar mycket tid, till exempel i sovrummet eller vardagsrummet eller i de utrymmen som du misstänker har förhöjda värden.

Du kan själv utföra radonmätning i realtid med en trådlös mätare som placeras i huset. Mätvärdena ser du i telefonen via en app. På så sätt får du en indikation på hur höga radonvärdena är.

Säker radonhalt

Det finns ingen säker nivå av radon. Ju högre nivåer du utsätts för, desto högre blir risken för problem. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar ett gränsvärde på 200 Bq/m³ för radon i inomhusluften. Om radonhalten överstiger detta gränsvärde är det viktigt att vidta åtgärder som minskar radonhalten.

Åtgärder för radon i hus

Om du har förhöjda radonvärden så finns det flera ingrepp man kan göra som sänker nivåerna.

  1. Installera en radonsug: En radonsug är en specialtillverkad frånluftsfläkt som suger ut radon från marken under plattan och släpper ut det utanför byggnaden. Detta är en effektiv åtgärd för att minska radonhalten i bostaden om radonet kommer från bottenplattan.

  2. Täta sprickor och håligheter: Sprickor och håligheter i grunden, bottenplattan och väggarna är vanliga ingångar för radon. Om du tätar dessa håligheter minskas risken för att radon tränger in.

  3. Installera FTX ventilation: FTX ventilation är det mest effektiva sättet för sanering av radon i hus, inklusive markradon. Med en erforderlig luftomsättning i huset så späs radongasen effektivt ner till under 200 bq. Samtidigt som FTX aggregatet filtrerar inkommande luft från skadliga partiklar och återvinner värme.

Det bästa sättet att skydda sig från radon är genom förebyggande ingrepp, som exempelvis regelbunden mätning av radonhalten i ditt samt vidta åtgärder om nivåerna är höga.

Köpa hus med radon

Om du överväger ett husköp så är det viktigt att först undersöka nivåerna innan du gör affären. En radonbesiktning avgör om byggnaden har höga radonhalter och vilka ingrepp som eventuellt behövs för att minska radonhalten.

Oavsett radonhalt så kan du känna dig trygg. Vi kan hjälpa till med att sänka radonhalten till under gränsvärdena.

Radonbesiktning

En radonbesiktning är en inspektion av en byggnad för att mäta radonnivåerna. Efter att mätningen är klar får du en rapport med eventuella åtgärder som kan vidtas för att sänka radonhalten om den är hög.

Gratis hembesök och offert

Vi debiterar inget när vi kommer ut på ett platsbesök för att inspektera vilket ventilationssystem som passar bäst för att sanera radon i din bostad.

Slutsats

Att ta hand om din hälsa och säkerhet är av största vikt när du köper ett hus. Radon är en farlig gas som kan öka risken för lungcancer. Genom mätning av radonnivåerna och vidtagande av åtgärder om nivåerna är höga minskas risken för hälsorelaterade problem. En radonbesiktning är ett viktigt steg för att ta reda på om din bostad har höga radonhalter och vilka ingrepp som behöver göras för att eliminera risken.

Kom ihåg; förebyggande ingrepp är avgörande för att ta bort radonet för gott. Genom att hålla din bostad välventilerat samt täta sprickor och håligheter kan du minska risken att radongasen tränger in i byggnaden.

Vi hoppas att denna artikel har gett dig en bättre förståelse i ämnet samt vad du kan göra för att kunna köpa ett hus med radon. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss,

radon i hus

Vanliga frågor

Här är några vanliga frågor och svar om köpa hus med radon, radonbesiktning, radonmätning, ingrepp, radonnivåer, gratis hembesök och offert samt vad man kan göra åt det.

Radon i hus? Det går att lösa i 3 enkla steg.

Misstänker du förhöjda radonvärden så är det bra att undersöka det. Börja med en radonbesiktning och en radonmätning. Vid förhöjda radonvärden så vidtas lämpliga åtgärder.

Vilka åtgärder kan jag vidta om radonhalten är för höga?

Om du har förhöjda radonvärden så finns det flera ingrepp man kan göra för att reducera nivåerna. Genom att installera en radonsug, täta sprickor och håligheter eller installera FTX ventilation sänks radonnivåerna till under gränsvärdet.

Vad är en radonbesiktning och varför är det viktigt?

En radonbesiktning är en inspektion av en fastighet för att mäta radonnivåerna. Det är viktigt att genomföra en radonbesiktning innan du köper ett hus eller om du misstänker höga radonhalter i fastigheten.

Läs mer nedan eller ta kontakt med oss om du ska köpa eller bygga en bostad och vill veta mer om radonet i bostäder. Vi hjälper dig att välja vilken av våra lösningar som passar dig bäst. Radon finns överallt i Sverige i olika nivåer, så det bra att veta hur det visar sig i din fastighet.

Relaterade artiklar

Hur mycket kostar en radonsanering?
Varukorg
Rulla till toppen