OVKbesiktning – Säkerställ ditt inomhusklimat

När det kommer till att ha god ventilation i din fastighet är det viktigt att inte bara ha bra ventilationssystem utan också att regelbundet genomföra en OVKbesiktning. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och är en kontroll av ventilationssystemet i bostäder och lokaler som genomförs av en certifierad besiktningsman. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad en OVKbesiktning är och varför det är så viktigt att genomföra den regelbundet.

Vad är en OVKbesiktning?

En OVKbesiktning är en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet i en byggnad som görs för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. Besiktningen görs av en certifierad besiktningsman som kontrollerar att ventilationssystemet uppfyller de krav och rekommendationer som finns.

Besiktningen omfattar bland annat kontroll av fläktar, filter, spjäll och kanaler. Resultatet av besiktningen dokumenteras i en rapport som innehåller en beskrivning av ventilationssystemet, eventuella brister och rekommenderade åtgärder.

Varför är det viktigt?

Denna kontroll är viktig för att kunna säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska samt att det inte finns några brister som kan leda till hälsoproblem eller tekniska haverier. Ett undermåligt ventilationssystem kan leda till inomhusproblem som t.ex. fukt, mögel och dålig lukt. Det kan också leda till ökad risk för sjukdomar och allergier.

Genom att regelbundet genomföra en kontroll av ventilationssystemet kan man upptäcka och åtgärda eventuella problem innan de blir större och dyrare att åtgärda. Det kan också hjälpa till att spara energi genom att se till att ventilationssystemet fungerar på rätt sätt och inte drar mer energi än nödvändigt.

Hur ofta behöver den genomföras?

Enligt Boverkets föreskrifter om ventilation ska en OVKbesiktning genomföras minst vart tredje år i flerbostadshus. Läs mer här om OVK intervaller. Men det är viktigt att notera att det är upp till fastighetsägaren att se till att besiktningen genomförs. Om man misstänker att det finns brister i ventilationssystemet eller om det har skett förändringar i byggnaden som påverkar ventilationen så kan det vara lämpligt att genomföra en besiktning oftare än så.

Hur går det till?

En OVKbesiktning görs av en certifierad besiktningsman som har kunskap och erfarenhet av ventilationssystem. Besiktningsmannen kommer till byggnaden och går igenom ventilationssystemet för att kontrollera att det uppfyller kraven och rekommendationerna som finns. Besiktningsmannen tittar bland annat på fläktar, filter, spjäll och kanaler för att se till att de fungerar som de ska och att de inte har några brister eller skador.

Efter besiktningen sammanställer besiktningsmannen en rapport som beskriver ventilationssystemet och eventuella brister som har upptäckts. Rapporten innehåller också rekommenderade åtgärder för att åtgärda eventuella brister och förbättra ventilationssystemet.

Vad händer vid utebliven OVKbesiktning?

Om man inte genomför en OVKbesiktning kan det leda till att ventilationssystemet inte fungerar som det ska. Det kan leda till fukt, mögel och dålig lukt som kan påverka hälsan negativt. Dåligt fungerande ventilationssystem kan också öka risken för allergier och sjukdomar.

Utöver de hälsomässiga riskerna kan det också vara olagligt att inte genomföra en OVKbesiktning om man är fastighetsägare. 

Vid nybyggnation av villor och andra enfamiljshus och tvåfamiljshus måste en första OVKbesitning utföras enligt lag innan ventilationssystemet kan tas i drift samt innan inflyttning kan ske.

Vad påverkar kostnad och pris?

Kostnaden för en OVKbesiktning kan variera beroende på flera faktorer, inklusive fastighetens storlek, antal ventilationsaggregat, och vilken typ av ventilationsanläggning som används. En annan faktor som påverkar priset är vilken typ av åtgärder som behöver utföras efter besiktningen. Om ventilationsanläggningen behöver rengöras, repareras eller uppgraderas kommer detta att påverka totalkostnaden.

Vad kan du förvänta dig att betala?

En OVKbesiktning kan kosta från några tusenlappar till över 100.000 kronor beroende på fastighetens storlek och komplexitet, liksom eventuella åtgärder som behöver vidtas. För mindre fastigheter, som en villa eller ett mindre hus, kan kostnaden vara några tusenlappar. För större fastigheter kan kostnaden bli betydligt högre.

Kan du minska kostnaden och priset?

Det finns några saker du kan göra för att minska kostnaden för besiktningen. För det första kan du se till att ventilationsanläggningen är ren och i gott skick innan besiktningen. Detta kan minska risken för att ytterligare åtgärder behöver vidtas. Du kan också se till att ha en öppen dialog med ventilationskontrollanten och diskutera eventuella kostnadsbesparande åtgärder som kan vidtas. Plocka även fram tidigare besiktningsprotokoll om sådana finns samt eventuella projekterade ritningar som visar byggnadens rumsindelningar och luftflöden.

Sammanfattning

En OVKbesiktning är en obligatorisk kontroll av ventilationssystemet i en byggnad som är viktig för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska. Genom att regelbundet genomföra en besiktning kan man upptäcka och åtgärda eventuella problem innan de blir större och dyrare att åtgärda. Det kan också hjälpa till att spara energi och förhindra hälsoproblem.

Som fastighetsägare är det viktigt att se till att man genomför en OVKbesiktning regelbundet för att säkerställa god ventilation och hälsosamma inomhusmiljöer.

 
 
ovkbesiktning flerbostadshus villa

FAQ

Varför behöver jag genomföra en OVKbesiktning?

En OVKbesiktning är viktig för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska och att det inte finns några brister som kan leda till hälsoproblem. Dåligt fungerande ventilationssystem kan leda till inomhusmiljöproblem som exempelvis fukt, mögel och dålig lukt. Det kan också leda till ökad risk för sjukdomar och allergier.

Hur ofta behöver jag genomföra en OVKbesiktning?

Enligt Boverkets föreskrifter om ventilation ska en OVKbesiktning genomföras minst vart tredje år i flerbostadshus. Villor kräver endast en OVK vid nybyggnad innan inflyttning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Rulla till toppen