Hur mycket kostar radonsanering?

I denna artikel beskriver vi kostnaderna för radonsanering i bostäder som villor och radhus. Radon är en färg- och luktlös gas som kan tränga in i byggnader genom sprickor och håligheter i grund och väggar. En hög halt av radon i inomhusluften kan vara skadligt för hälsan och öka risken för lungcancer. Därför är det viktigt att ta reda på om ditt hem har en hög halt av radon och vidta åtgärder för att minska risken. Men vad kostar det egentligen att sanera radon från ditt hem?

Vad är radonsanering?

Radonsanering minskar halterna av radon i inomhusluften. Det finns olika metoder för att minska radonhalten, beroende på husets konstruktion och hur hög radonhalten är. Vanliga metoder inkluderar installation av en radonsug, förbättring av ventilationen, tätning av sprickor och håligheter.

Vad påverkar priset för radonsanering?

Det finns flera faktorer som påverkar priset för radonsanering. Här är några faktorer:

Omfattningen av saneringen

Hur stor är den drabbade ytan? Ju större ytan som behöver saneras, desto högre blir kostnaden.

Typ av byggnad

Vilken typ av byggnad det är påverkar också priset. Sanering av radon i en källare är vanligtvis billigare än i en större byggnad som en exempelvis en hel villa.

Typ av byggnadsmaterial

Radon kan läcka in i en byggnad genom sprickor och hål i väggar, golv och tak. Olika byggnadsmaterial kan kräva olika tekniker för att eliminera radon.

Typ av sanering

Det finns flera sätt att sanera radon, inklusive ventilationssystem och installation av radonsug. Priset kan variera beroende på vilken metod som används.

Hur mycket kostar radonsanering?

FTX ventilation

Kostnaden för att sanera radon med FTX ventilation kan variera beroende på en rad olika faktorer, inklusive storleken på fastigheten, befintligt ventilationssystem, och graden av radonförorening.

Generellt kan installation av en FTX-ventilationssystem kosta mellan 90 000 – 160 000 kronor efter ROT avdraget, beroende på fastighetens storlek och komplexitet.

Radonsug

Kostnaden för att sanera radon med en radonsug kan också variera beroende på faktorer som fastighetens storlek, befintligt ventilationssystem, och graden av radonförorening.

Enligt ett branschsnitt så kostar för en radonsug mellan 45 000 – 65 000 kronor, beroende på fastighetens storlek och komplexitet.

Avslutande ord

Att hantera radon är viktigt för din hälsa och välbefinnande. Genom att förstå kostnaderna och vad som påverkar prissättningen kan du fatta informerade beslut om hur du vill hantera eventuella radonproblem. Sammanfattningsvis så kan man säga att kostnaden för en radonsanering varierar beroende på flera olika faktorer som nämnts ovan. Bland annat avgörs priset på vilket ventilationssystem som installeras. FTX ventilation är dyrare men sanerar radonet i hela fastigheten samtidigt som aggregatet återvinner värme. Radonsug är billigare men sanerar endast bort radonet under markplattan genom att skapa ett udertryck.

Hur mycket kostar radonsanering?

Vanliga frågor om hur mycket en radonsanering kostar

Här är några vanliga frågor och svar om priset för en radonsanering

Hur mycket kostar radonsanering?

Det beror på vilken lösning som är bäst lämpad för just din bostad. Sanering med FTX ventilation kan kosta mellan 90 000 kr – 160 000 kr efter ROT medan en radonsug kan kosta mellan 45 000 kr – 65 000 kr att installera.

Vilka faktorer påverkar kostnaden för radonsanering?

Kostnaden för radonsanering kan påverkas av flera faktorer, inklusive husets storlek, konstruktion, ålder och hur hög radonhalten är. Om ditt hus har en hög radonhalt kan det krävas mer omfattande åtgärder för att minska halterna, vilket kan öka kostnaden.

Kan jag sanera radon själv för att spara pengar?

Det rekommenderas inte att du själv försöker att sanera radon från ditt hem, eftersom det kräver specialutrustning och teknisk kunskap. Att försöka göra det själv kan vara farligt och kan faktiskt öka risken för hälsoproblem om det inte görs på rätt sätt.

Varukorg
Rulla till toppen