Vår COVID-19 policy - Klicka här för att läsa!

För att motverka smittspridningen av coronaviruset så utför vi aldrig arbeten eller kundbesök vid minsta tecken på sjukdom.
Vi undviker att ta i hand när vi kommer ut på besök och/eller för att utföra arbeten.
Du som kund kan alltid känna dig trygg med att vi som företag tar vårt största ansvar gällande den rådande krisen.

 

Ta hand om er!

 

Varmaste hälsningar

Miguel Annefalk, VD

Nu har vi bytt ett gammal och uttjänt FTX aggregat av märket Temovex. Vi bytte det gamla aggregatet mot ett Komfovent REGO 600H. Detta aggregat är vindsanpassat samt har en roterande värmeväxlare. Styrpanelen är av typen “Touch” och monterades synligt i bostaden.

Vi separerade kökets imkanal från det gamla aggregatet. Den nya imkanalen drogs ut på yttertaket där vi monterade en ny takhuv med ny takgenomföring. Nu lever köksfläkten sitt egna liv och gör det möjligt att välja en valfri design fläkt om så önskas.

Värmeåtervinningen i aggregatet har nu stigit från ca 35 % upp till hela 85-90 %. Det betyder en halverad kostnad för att eftervärma luften efter värmeväxlaren. Då vi har en medeltemperatur på +6c i mellan Sverige så behöver aggregatet bara eftervärma +7c för komma upp i behagliga +20c i bostaden.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av ett aggregatsbyte. Klicka här!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top